Stichting Natuur en Milieu


P E R S B E R I C H T

Utrecht, 20 april 1999

Handhaving van milieuvergunningen nog niet in orde

GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN: Stichting Natuur en Milieu, Friese Milieufederatie, Natuur en Milieu Overijssel, Gelderse Milieufederatie, (Vulcanus), Stichtse Milieufederatie, Milieufederatie Noord-Holland, Zuid-Hollandse Milieufederatie, Zeeuwse Milieufederatie, Vereniging Milieudefensie, Stichting Afval en Milieu.

De handhaving van milieuvergunningen laat nog steeds te wensen over. Ondanks alle inspanningen van de overheid voor verbetering, komen in de praktijk regelmatige overtredingen, gevaarlijke incidenten, een ongegrond vertrouwen in bedrijven en (te) trage reacties door het bevoegd gezag vaak voor.

Die conclusie trekken zeven provinciale milieufederaties, Vereniging Milieudefensie, Stichting Afval en Milieu en Stichting Natuur en Milieu in hun rapport 'Zicht op handhaving'. Zij bestudeerden de de handhavingsdossiers van de bevoegde overheden (vooral gemeenten en provincies) over twintig bedrijven. Soms kostte het veel moeite om deze dossiers in te mogen zien. Sommige overheden wilden zelfs eerst toestemming hebben van het bedrijf in kwestie. Uit de gegevens die uiteindelijk wel mochten worden ingezien, komen schokkende gevallen naar voren.

Een voorbeeld daarvan is de ijzergieterij Vulcanus in Doetinchem, die onderdeel is van de beursgenoteerde plastic- en metaalverwerkende onderneming Schuttersveld NV. Vulcanus heeft een vergunning uit 1978. Zelfs deze zwaar verouderde vergunning bleek te worden overtreden ten koste van milieu en omwonenden. Metingen uit 1998 tonen aan dat de uitstoot van stof twaalf maal zoveel was als de vergunning toestaat. Daarnaast komen ook grote hoeveelheden dioxines vrij. De provincie Gelderland geeft het bedrijf echter nog tot 2006 de tijd om aan alle eisen te voldoen die voor andere bedrijven nu al gelden.

De Gelderse milieufederatie heeft een brief gestuurd aan provinciale staten van Gelderland. Daarin pleit de milieuorganisatie voor het instellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie naar de gang van zaken rond het toezicht op deze ijzergieterij.

De milieuorganisaties raden andere organisaties en burgers aan zich niet met een kluitje in het riet te laten sturen door overheden, maar te volharden in verzoeken om inzage in handhavingsdossiers. Hoewel die dossiers niet altijd volledig en goed leesbaar zijn, bieden zij toch veel informatie over mogelijke wantoestanden op milieugebied bij bedrijven. Met die informatie kunnen burgers en organisaties overheden verzoeken om daadwerkelijke verbetering van de handhaving.

Het samenvattend rapport 'Zicht op handhaving. De rol van derden bij de handhaving van milieuvergunningen.' is te bestellen bij MilieuBoek in Amsterdam, tel. 020-6244989, fax 020-6235203 (prijs 12,50, excl. verzend- en administratiekosten).

Nadere inlichtingen:

Stichting Natuur en Milieu, Marga Robesin 030-2348286, Marijke Brunt 030-2331328
Friese Milieufederatie, Rixt Muller 058-2890303 Natuur en Milieu Overijssel, Niels Bronsgeest 038-4217166 Gelderse Milieufederatie, (Vulcanus) Eric van Kaathoven 026-3515069 Stichtse Milieufederatie, Nico Salm 030-2544457 Milieufederatie Noord-Holland, Rolf van Arendonk 075-6351598 Zuid-Hollandse Milieufederatie, Bert Bakker 010-4765355 Zeeuwse Milieufederatie, Marja v.d. Lubbe 0113-250955 Vereniging Milieudefensie, Bram Verkerke 020-5507300 Stichting Afval en Milieu, Arne Schoevers 070-3947830

Deel: ' Handhaving van milieuvergunningen nog niet in orde '
Lees ook