Provincie Utrecht

Persbericht

Handhaving waarschuwing niet zwemmen in de Vinkeveense Plassen

28-06-2002 00:00:00
Uit de meest recente waterkwaliteitsgegevens is gebleken dat op verschillende locaties in de Vinkeveense plassen nog steeds verhoogde concentraties cyanobacteriën zijn aangetroffen. De cyanobacteriën kunnen een blauwgroene drijflaag op het water vormen, lijkend op groene soep. In deze drijflagen kunnen hoge concentraties giftige stoffen voorkomen. De provincie Utrecht, toezichthouder op het openbaar zwemwater, handhaaft daarom de waarschuwing om niet te gaan zwemmen in de Vinkeveense Plassen. Deze waarschuwing geldt zowel voor de Noordplas als de Zuidplas. Wel kan er gewoon gevaren worden op de plassen.

Cyanobacteriën (ook wel blauwwieren of blauwalgen genoemd) zijn bacteriën die drijvend op het wateroppervlak een blauwgroene laag kunnen vormen. Als deze laag dikker wordt en het wier dichter op elkaar drijft, kunnen drijflagen gevormd worden. Met name in drijflagen kunnen door afbraak en rotting van algen hoge concentraties giftige stoffen gevormd worden die schadelijk zijn voor mens en dier. Zwem daarom nooit in drijflagen!
Vergiftigingen door cyanobacteriën komen via de mond tot stand. Ook kan bijvoorbeeld huidirritatie optreden.
Ernstige vergiftigingen doen zich bij volwassenen zelden voor. Kleine kinderen zijn kwetsbaarder, omdat zij eerder water binnenkrijgen en sneller ziek worden door vergiftiging. Ernstige vergiftigingsgevallen kunnen optreden bij honden die van het water drinken.

Binnen twaalf uur na het zwemmen in water met cyanobacteriën kunnen mensen last krijgen van verschijnselen als hoofdpijn, huidirritatie, misselijkheid, diarree en koorts. Deze verschijnselen houden ongeveer vijf dagen aan en verdwijnen doorgaans vanzelf. Ook andere bacteriën en virussen kunnen echter bovengenoemde klachten veroorzaken. Raadpleeg daarom altijd een arts bij gezondheidsklachten na het zwemmen.

Hoewel de situatie al wel is verbeterd, handhaaft de provincie Utrecht de waarschuwing om niet te gaan zwemmen in de Vinkeveense plassen. Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en zijn uitvoerende organisatie Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) voeren extra controles uit. Zodra uit deze gegevens blijkt dat de waterkwaliteit weer voldoende is, wordt de waarschuwing opgeheven. Als de situatie verslechtert, wordt de waarschuwing omgezet in een zwemverbod.

Kijk voor de meest recente informatie over zwemwater op teletekst pagina 725. Ook kunt u contact opnemen met de zwemwatertelefoon van de provincie Utrecht, 030 - 258 21 58 of kijk op
www.provincie-utrecht.nl.

Meer informatie: Franca Olthof, telefoon (030) 258 2657 of Franca.Olthof@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Handhaving waarschuwing niet zwemmen in de Vinkeveense Plassen '
Lees ook