Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Handleiding Auditfile van de Belastingdienst via www.softwarepakketten.nl beschikbaar

Voorhout, 14 februari 2003
Vanaf heden is de Handleiding Auditfile versie 1.0 en XML Auditfile Financieel van de Belastingdienst via het portal www.softwarepakketten.nl beschikbaar. Ook de compressie en beveiligingsapplicatie voor de uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst, is hier beschikbaar. Deze informatie is met ingang van heden niet meer via www.belastingdienst.nl/ccs beschikbaar.

Naast de handleiding van beide versies van de Auditfile vindt u op onze website ook algemene informatie over de de auditfile en een overzicht van de softwarepakketten die de Auditfile ondersteunen.

Auditfile
Een Auditfile is een bestand waarin de meest gebruikte gegevens van de grootboekadministratie van ondernemers worden opgeslagen. De Auditfile is ontwikkeld door de Belastingdienst in het kader van de administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven. In 1999 is de Auditfile op verzoek van de Belastingdienst door softwareleveranciers in boekhoudpakketten opgenomen. Met de invoering van de Auditfile is het uitwisselen van gegevens van ondernemers ten behoeve van de belastingcontrole sterk vereenvoudigd.

Het concept Auditfile vindt brede steun bij belangenorganisaties als Midden- en Kleinbedrijf Nederland (MKB), de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), VNO-NCW, de SRA (samenwerkende registeraccountants accountants & accountants-administratieconsulenten) en de vertegenwoordigers van belastingconsulenten.

XML versie
Een belangrijke (nieuwe) ontwikkeling in het gebruik van de Auditfile is de mogelijkheid om op eenvoudige wijze te komen tot uitwisseling van stam- en transactiegegevens tussen verschillende standaardpakketten, zoals die worden gebruikt in de accountantspraktijk. Ten behoeve hiervan is XML Auditfile Financieel ontwikkeld.

EINDE PERSBERICHT

Gegevens voor redatie:

GBNED / Softwarepakketten.nl
Gerard Bottemanne
Munthof 53
2215 VG Voorhout
tel 0252 212542
www.softwarepakketten.nl

Deel: ' Handleiding Auditfile Belastingdienst via www.softwarepakketten.nl '
Lees ook