Het Onderzoek en conceptueel DOM


Drs. Arie van der Stoep beschrijft conceptueel Doelgroep-Onderwerp-Model in boek

DEN HAAG, 20150923 -- Het boek “Het onderzoek vanaf Aanleiding tot en met het Onderzoeksrapport” van Drs. Arie van der Stoep behandelt alle fasen die men tegenkomt bij het doen van onderzoek. Dus hoe een probleembeschrijving, een probleemstelling, het samenstellen van een conceptueel Doelgroep-Onderwerp-Model, de hieruit afgeleide deelvragen, de methoden van onderzoek, het analyseren van de onderzoeksresultaten met behulp van de statistische technieken, het samenstellen van tabellen en grafieken, het berekenen van de centrummaten en spreidingsmaten, een aantal statistische toetsen, het trekken van conclusies, het doen van aanbevelingen en als laatste hoe een onderzoeksrapport tot stand komt, aan bod komen.

Het conceptueel Doelgroep-Onderwerp-Model is hét hulpmiddel bij het samenstellen van deelvragen, interviewvragen en enquêtevragen: het samenstellen van de deelvragen is een creatief proces waarbij de auteur als docent bij de beoordeling van deze deelvragen bij projectgroepen vaak een onbehaaglijk gevoel had en soms licht gefrustreerd werd. Op een gegeven moment dacht hij: “Dit moet anders kunnen”.

Het conceptueel model stond aan de basis bij deze gedachte. Literatuuronderzoek wees uit dat in het conceptueel model alleen het onderwerp van het onderzoek uiteengerafeld wordt. Op een creatief moment heeft Van der Stoep het conceptueel model uitgebreid met de doelgroep waarop het onderzoek betrekking heeft. Dit was het ei van Columbus, of zoals Archimedes zei: “Eureka”. Dit uitgebreide conceptueel model, dat hij het conceptueel Doelgroep-Onderwerp-Model of kortweg conceptueel DOM heeft genoemd, leidt verrassend eenvoudig tot de verzameling van deelvragen, die gesplitst kan worden in de zogenaamde enkelvoudige en samengestelde deelvragen. Wat ook heel verrassend is, dat zowel de vragen voor het afnemen van een interview als de vragenlijst voor een grootschalig onderzoek eenvoudig afgeleid kunnen worden uit dit conceptueel DOM.

Daarom stelt de auteur dat het conceptueel Doelgroep-Onderwerp-Model het hart van je onderzoek is. Dit onderwerp alleen wordt behandeld in het boek Conceptueel Doelgroep-Onderwerp-Model, het hart van je onderzoek, dat ook binnenkort wordt uitgegeven.

Om inzicht te krijgen in alle fasen van een onderzoek is dit echt een boek voor de liefhebber.

 “Het onderzoek vanaf Aanleiding tot en met het Onderzoeksrapport” is verkrijgbaar in iedere boekhandel in Nederland en Vlaanderen en rechtstreeks bij Uitgeverij U2pi via: www.boekenroute.nl. ISBN 978-90-8759-523-4, paperback, 170x240mm, 125 pag,, € 19,50.


Deel: ' Handleiding voor de onderzoeker conceptueel DOM '
Lees ook