Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Handreiking Regionaal Invoeringsplan Versterking Rampenbestrijding


Een publicatie bij het onderwerp Brandweer en Rampenbestrijding.
22 maart 2000
Bijgaand treft u de handreiking Regionaal Invoeringsplan Versterking Rampenbestrijding aan.
De handreiking bevat een samenhangend overzicht van de activiteiten die door de regionale brandweer en de organisatie GHOR afzonderlijk én in samenhang moeten worden uitgevoerd om de versterking van de afzonderlijke kolommen en de onderlinge samenwerking binnen de rampenbestrijding tot stand te brengen. De handreiking wordt ingeleid door een brief van de directeur Brandweer en Rampenbestrijding aan de betrokkenen.

***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Handreiking Invoeringsplan Versterking Rampenbestrijding '
Lees ook