Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De uitvoeringstoets- Handreikingen externe verzelfstandiging
Een publicatie bij het onderwerp Handreikingen externe verzelfstandiging
11 oktober 2001
Een uitvoeringstoets kan worden omschreven als een toetsing van een beleidsvoornemen tegen de eisen van de uitvoering. De toets wordt uitgevoerd door een uitvoeringsorganisatie, i.c. een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Het instrument wordt alleen ingezet bij beleidsvoornemen met enige substantie. In deze handreiking komen zowel de uitvoeringstoets-als-informatie als de uitvoeringstoets-als-proces terug. Hoofdstuk 2 spreekt over de uitvoeringstoets als de uitvoeringstoets-als-informatie ofwel de uitvoeringstoets-als-resultaat (nauwkeuriger: uitvoeringstoets als het resultaat van een proces van informatieverzameling). Onderwerpen zijn: de toetsvragen die kunnen worden gesteld; en de betrouwbaarheid van de antwoorden. Hoofdstuk 3 beschouwt de uitvoeringstoets vooral als een proces. Het zal ingaan op de strategieën, die minister en ZBO kunnen volgen. Hoofdstuk 4 gaat door op de gevolgen van het voorgaande voor het procesontwerp van de uitvoeringstoets en de inbedding in de beleidscyclus

Zoekwoorden:

Deel: ' Handreikingen externe verzelfstandiging de uitvoeringstoets '
Lees ook