Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het glazen ZBO - Handreikingen externe verzelfstandiging
Een publicatie bij het onderwerp Handreikingen externe verzelfstandiging
11 oktober 2001
Overheidsorganisaties beweren tegenwoordig om strijd transparant te zijn of te willen zijn. Terecht op zichzelf, de burger heeft recht op een transparante overheid. Maar dan moet dat begrip wel praktische betekenis hebben. Deze handreiking probeert daarom handen en voeten te geven aan het buitengewoon populaire begrip transparantie en het toe te snijden op de situatie van een ZBO. Het is goed op te merken dat de voorliggende handreiking voortbouwt op bijna alle eerdere handreikingen. Zij is wel los leesbaar, maar uiteraard worden niet alle overwegingen en redeneringen herhaald. Daarvoor wordt verwezen naar de handreiking in kwestie.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Handreikingen externe verzelfstandiging het glazen ZBO '


Lees ook