Keurmerkinstituut

Persbericht, september 99

Handsfree bellen in de auto nu met goedgekeurde car-kit

Wie tijdens het autorijden moet bellen, moet een car-kit gebruiken om de handen aan het stuur te kunnen houden. Sinds kort kun je in de auto "handsfree" bellen met een goedgekeurde car-kit. Het Keurmerkinstituut heeft zijn keurmerk Goedgekeurd Keurmerkinstituut na uitgebreid onderzoek verleend aan de car-kit van KPN Telecom. De car-kits zijn in verschillende laboratoria onderzocht op gebruikscomfort, geluidskwaliteit, duidelijkheid van het montagevoorschrift, en duurzaamheid. Daarbij bleek dat ze aan alle eisen van het Keurmerkinstituut voldoen, zodat het keurmerk onlangs kon worden uitgereikt.

De keuringseisen voor car-kits zijn opgesteld in nauw overleg met Veilig Verkeer Nederland en diverse andere betrokken partijen en deskundigen. Enkele jaren geleden is op soortgelijke wijze het keurmerk verleend aan de oogmeting uitgevoerd door de opticienketen Pearle, voorafgaand aan een VVN-campagne voor goed zicht van weggebruikers. Met deze goedkeuringen breidt het Keurmerkinstituut zijn werkterrein verder uit naar de veiligheid in de auto. Voor andere weggebruikers is het keurmerk al eerder verleend aan fietszitjes en fietspompen.

Goedgekeurd Keurmerkinstituut is een jaar geleden geïntroduceerd als opvolger van de twee keurmerken "Goedgekeurd, Ned. Vereniging van Huisvrouwen" en "GOEDMERK". Het doel van deze restyling was een nieuwe impuls te geven aan de onafhankelijke kwaliteitserkenning voor consumentenproducten en -diensten. De recente goedkeuring van een high-tech-product als de car-kit onderstreept het succes van de restylingsoperatie. Het nieuwe keurmerk wordt ondersteund door de partners van het Keurmerkinstituut: Veilig Verkeer Nederland, Consument en Veiligheid, en de NVvH.

Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en accommodaties voor consumenten wil verbeteren. De middelen om dit doel te bereiken zijn het uitvoeren van inspecties en keuringen, en het verlenen van het keurmerk Goedgekeurd Keurmerkinstituut. Het instituut is ook gerechtigd voor diverse productgroepen de keurmerken "Milieukeur" en "KOMO-keur" te verlenen. Het Keurmerkinstituut is voor deze certificatie-activiteiten erkend door de Raad voor Accreditatie. Ook is het erkend door het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte typekeuring van speeltoestellen.

Deel: ' Handsfree bellen in de auto met goedgekeurde car-kit '
Lees ook