Gemeente Vlaardingen


15-07-2002

HANGPLEK JONGEREN BIJ DE LOPER OPGEHEVEN
Dinsdag 16 juli start de Gemeente Vlaardingen met het verwijderen van een jongerenhangplek bij het winkelcentrum De Loper. Omwonenden hebben de gemeente hierom verzocht. Zij hebben klachten over het gedrag van de rondhangende jeugd. Burgemeester Bruinsma heeft de situatie ter plekke bekeken en toegezegd oplossingen met het college te bespreken. De maatregel is bedoeld de veiligheid en de veiligheidsbeleving in en rond De Loper te verbeteren. Het college wil zich hier voor inzetten.

Plaats
De hangplek bevindt zich bij de vlonder en de zithoek achter slagerij Wapenaar. Bewoners hadden al langer problemen met gedrag van de jeugd. Op informatieavonden over de herinrichting van de het winkelcentrum is dit herhaaldelijk aan de orde gekomen.

Maatregelen
De maatregelen bestaan uit:

- de verwijdering van de vlonder en de zithoek. Vervolgens wordt hier grond gestort om te egaliseren, dan wordt hierop gras ingezaaid;
- de plaatsing van betonnen poefs op de stoep bij de singel ter hoogte van Super De Boer en

- de plaatsing bij de skatebaan aan de Amsterdamlaan van een container als onderkomen voor de jeugd.
Het gaat hier om tijdelijke maatregelen omdat het herinrichtingsplan voor De Loper nog moet worden vastgesteld. De verwachting is dat het college hier binnenkort over besluit.

Deel: ' Hangplek jongeren bij De Loper Vlaardingen opgeheven wegens overlast '
Lees ook