HAARLEM BUSINESS SCHOOL

Hans Blankert (VNO-NCW) eredocter van Britse universiteit

Hans Blankert (VNO-NCW) eredoctor van Britse universiteit

HAARLEM, 15 NOVEMBER 1999.

Kingston University in Londen reikt op 20 november haar eredoctoraat uit aan de deze maand afgetreden voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, drs J.C. (Hans) Blankert. De Haarlem Business School.Advanced Management Studies (HBS.AMS), dat in samenwerking met de universiteit haar MBA-opleiding in Nederland verzorgt, droeg Blankert (59) voor vanwege diens inspanningen om het bedrijfsleven en onderwijs dichter tot elkaar te brengen.

Zo was Blankert onder andere betrokken bij de validering door het VNO-NCW (dat dit jaar 100 jaar bestaat) van Commerciële Economie-richtingen in het Hoger Beroepsonderwijs en pleitte hij voor een 'levenlang (bij)leren'. Blankert is sinds 2 november voorzitter van de nationale sportkoepel NOC.NSF.

Kingston University reikt hiermee haar vijftiende eredoctoraat uit. Anita Roddick (oprichter The Body Shop), Nederlander mr. Jan de Soet (voormalig president-directeur KLM), toppolitici en 'captains of industry' (British Telecom, Lever, Bank of England, The Post Office) gingen hem hierbij voor. Prof. David Miles, plaatsvervangend rector magnificus van Kingston University, zal de uitreiking verrichten op het Nederlandse landgoed Beeckestijn.

De samenwerking tussen Kingston en HBS.AMS bestaat acht jaar. Inmiddels hebben via het Haarlemse opleidingsinstituut ruim honderd managers een MBA-diploma (het postdoctorale Master of Business Administration) behaald. HBS.AMS, dat met haar internationale AMBA-accreditatie tot een exclusief kwartet in Nederland behoort, leidt sinds kort tevens op tot Master of Science in Retail Management (MSc Retail) en verzorgt in-company trainingen.

UITNODIGING

De uitreiking van het eredoctoraat vindt op zaterdag 20 november tussen 15.30 en 17.00 uur plaats op landgoed Beeckestijn nabij Haarlem.
De pers is hierbij van harte uitgenodigd om e.e.a. bij te wonen. Wij stellen het op prijs als u vooraf kunt aangeven of u van deze uitnodiging gebruikt maakt. Hiervoor, of voor meer informatie, kunt u bellen met Jaap Paulsen, tel. 020 6090329 of 06 55360222.

BIJLAGE: curriculum vitae drs J.C. Blankert.

Curriculum vitae drs J.C. Blankert

De heer Johan Cornelis (Hans) Blankert werd geboren in 1940 in Medan (Indonesië, voormalig Nederlands Indië). Na zijn diploma Gymnasium B studeerde hij aan de Erasmus Universiteit (voorheen Nederlandse Economische Hogeschool) te Rotterdam. Hij studeerde als bedrijfseconoom. Zijn dienstplicht vervulde hij als reserve-officier bij de Koninklijke Marine.

In 1964 trad de heer Blankert in dienst van de Verenigde Dura Bedrijven in Rotterdam, waar hij in 1975 benoemd werd tot lid van de raad van bestuur. Van 1980 tot 1984 was hij directeur van het Rotterdamse Gemeentelijk Energiebedrijf. In 1984 werd de heer Blankert benoemd tot directeur van Wilma Nederland BV, waar twee jaar later zijn benoeming volgde tot directeur Wilma Services BV, belast met specifieke grote projecten in binnen- en buitenland.

In mei 1986 werd de heer Blankert benoemd tot voorzitter-directeur van de Vereniging FME, de werkgeversorganisatie van de electro-metaal. Van 1988 tot 1991 was hij voorzitter van het Bureau Milieu en Ruimtelijke Ordening (BMRO) van de centrale werkgeversorganisatie VNO en NCW. Van 1990 tot 1996 was hij voorzitter van het Nederlandse Normalisatie-instituut (NNI).

Vanaf september 1992 was de heer Blankert voorzitter van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond NCW en sinds juni 1996 tevens van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO.

Op 3 juni 1996 werd hij benoemd tot voorzitter van de Vereniging VNO-NCW. Op 5 november 1999 legde hij het voorzitterschap van VNO-NCW neer. Hij werd bij die gelegenheid benoemd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij verruilde het voorzitterschap van VNO-NCW per begin november 1999 voor dat van de sportkoepel NOC.NSF.

De heer Blankert vervult verschillende maatschappelijke functies en maakt deel uit van de raad van commissarissen van een zestal ondernemingen. Hij is voorzitter van het Nationaal Reuma Fonds; vice-voorzitter van het bestuur van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs; en voorzitter van de Stichting Berenschot Beheer. Hij is voorts lid van de Raad voor de Volksgezondheid.

15 nov 99 11:39

Deel: ' Hans Blankert (VNO-NCW) eredoctor Britse universiteit '
Lees ook