VVD

Hans Dijkstal spreekt in Rotterdam over asielproblematiek

In zijn speech op de bijeenkomst in Rotterdam ging VVD-fractievoorzitter Hans Dijkstal in op de asielproblematiek. De inzet van de VVD is na gelijk te hebben nu ook gelijk te krijgen. Met een aantal maatregelen kan nu alvast worden begonnen.

De urgentie van het probleem noopt tot een snelle en effectieve uitwerking van de afspraken over opvang en terugkeer / uitzetting. Bij herhaling heeft VVD´er Henk Kamp gewezen op de urgentie, aandacht gevraagd voor de signaalwerking naar de herkomstlanden, en aangegeven dat meer dan driekwart van de asielzoekers economische migranten blijken te zijn.

De VVD heeft reeds meerdere suggesties gedaan op het gebied van de instroom, opvang en terugkeer / uitzetting.

Met betrekking tot de uitvoering binnen het vluchtelingenverdrag zijn de verschillen tussen de Europese landen soms groot, bijvoorbeeld met betrekking tot de bezwaar- en beroepsprocedures, de opvang, de terugkeer en uitzetting, en de rechtshulp. Op al deze punten gaat het Nederlandse beleid verder dan de andere landen.

Ook in internationaal verband kan het nodige worden gedaan aan het asielbeleid. De VVD vindt dat het Oostenrijkse voorstel in de derde pijler van de EU nadere uitwerking verdient.

De belangrijkste voorstellen die de VVD heeft gedaan, plus enige nadere uitwerkingen, bestaan uit:


- prioriteit aan instroom in eerste fase (evt. consequentie van wachtlijst)


- consequente toepassing van het begrip veilig land


- het uitgangspunt kiezen dat een asielzoeker vanuit een veilig derde land is gereisd, tenzij deze het tegendeel aannemelijk kan maken


- elke asielzoeker die valse documenten gebruikt, valse informatie geeft of anderszins tegenwerkt direct afwijzen en uitzetten


- dit uitvoering geven door een snelle individuele beslissing van de IND


- prioriteit geven aan de aanpak van mensensmokkelorganisaties


- directe beëindiging van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers

Op het gebied van de terugkeer / uitzetting ligt de verantwoordelijkheid geheel bij de asielzoeker. De mogelijkheid van een herhaald asielverzoek moet worden afgeschaft. Uitgeprocedeerden uit Ethiopië, Eritrea, Somalië, Iran en Bosnië moeten daadwerkelijk terugkeren. De VVD heeft goede nota genomen van de medeling van minister De Grave dat Nederlandse militairen langer in Bosnië zouden moeten blijven om de terugkeer van 23.000 Bosniërs dit voorjaar te faciliteren.

Deel: ' Hans Dijkstal spreekt in Rotterdam over asielproblematiek '
Lees ook