CLM-persbericht

HANS VAN DER VLIST WORDT NIEUWE VOORZITTER CLM

Datum: 29 juni 1999

Op 1 januari 2000 treedt ir. Arie van den Brand na negen jaar statutair af als bestuursvoorzitter van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).

De nieuwe voorzitter wordt ir. Hans van der Vlist, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier.

Van der Vlist (52) studeerde Weg- en Waterbouwkunde in Delft en was van 1986 tot 1995 lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. In deze functie was hij verantwoordelijk voor milieu, waterkwaliteit, energie en drinkwatervoorziening. Van der Vlist bekleedt diverse nevenfuncties. Hij is ondermeer voorzitter van het overleg Glastuinbouw en Milieu (GlaMi) en was betrokken bij de totstandkoming van het Convenant Glastuinbouw en Milieu, waarin de sector met de overheid afspraken maakt over milieuprestaties.

De stichting CLM zet zich sinds 1980 door onderzoek, advies en bemiddeling in voor een duurzame, multifunctionele land- en tuinbouw. Het bestuur heeft een bijzondere samenstelling, die past in het veelbesproken groene poldermodel. Het bestaat zowel uit agrariërs als belangenbehartigers van milieu, natuur en water.

Nadere inlichtingen: drs. Wouter van der Weijden, directeur onderzoek en ontwikkeling CLM, tel. 030 - 244 13 01
Een foto van ir. Hans van der Vlist is elektronisch of op papier verkrijgbaar bij het CLM. Telefoon: 030-244 13 01.

Deel: ' Hans van der Vlist nieuwe voorzitter CLM '
Lees ook