Rijksuniversiteit Groningen

Hans van Maanen hoogleraar Kunst en maatschappij

Dr. Hans van Maanen is bij de Faculteit der Letteren benoemd tot hoogleraar Kunst en maatschappij, in het bijzonder betreffende de theatrale kunsten. Van Maanen richtte in 1983 samen met enkele collega's bij de Rijksuniversiteit Groningen de opleiding Kunst en Kunstbeleid op en speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitwerking van de bachelor en mastersopleidingen Kunsten, Cultuur en Media. Zijn onderzoek en onderwijs richt zich op de functies en het functioneren van de kunst in de samenleving, in het bijzonder op de bestudering van de theaterwereld en het overheidsbeleid. De komende jaren wordt op dit gebied onder leiding van Van Maanen ook promotieonderzoek verricht door oud-studenten die nu binnen de podiumkunsten werkzaam zijn.

J.J. van Maanen (Utrecht, 1946) studeerde Nederlands en Theaterwetenschap in Utrecht. Daarna was hij dramaturg bij het Grootlimburgs Toneel in Maastricht (1971-1975), parttime docent cultuurbeschouwing en Nederlands aan de Katholieke Sociale Academie Markendaal in Breda (1975-1983), projectdocent aan de Toneelschool in Amsterdam (1975-1977), parttime promotie-assistent aan de Universiteit Utrecht (1976-1981) en coördinator 'Theater op School' van Toneelgroep Theater in Arnhem (1981-1982). Hij promoveerde in 1982 aan de Universitaire Instellingen Antwerpen op het proefschrift Was het maar waar; een onderzoek naar de theoretische grondslagen van een toeschouwersdramaturgie. Van 1982-1991 was hij universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, eerst voor het bijvak Theaterwetenschap en later voor de bovenbouwstudie Kunst en kunstbeleid. Van 1993 tot nu was hij universitair hoofddocent kunstbeleid en hoofd van de opleiding Kunst en kunstbeleid aan de RUG. Van Maanen heeft verschillende bestuurlijke en adviserende functies bekleed binnen de wereld van de podiumkunsten en de theaterwetenschap, onder meer bij de International Federation for Theatre Research en het Fonds voor podiumkunsten en amaterurkunst.

Informatie

prof.dr. J.J. van Maanen, tel. (050)363 60 81, e-mail j.j.van.maanen@let.rug.nl (werk)

Benoeming

Deel: ' Hans van Maanen hoogleraar Kunst en maatschappij '
Lees ook