Universiteit van Utrecht


23 maart 1999

Hans Wijers te gast op Utrechtse Universiteitsdag

Universiteiten moeten onderhoudscontract afsluiten

Nederland investeert onvoldoende in onderwijs en wetenschap. Dat is jammer want kennis veroudert snel en de houdbaarheid van een universitair diploma is beperkt. Tegelijkertijd groeit de vraag naar onderwijs en bijscholing. Gouden kansen voor de Nederlandse universiteiten. Volgens Hans Wijers, oud minister van Economische Zaken, zouden studenten bij het afstuderen met hun universiteit een onderhoudscontract moeten kunnen afsluiten. Tijdens de Utrechtse Universiteitsdag op 27 maart houdt Wijers een lezing over de toekomst van de kennisinfrastructuur.

In het onderhoudscontract dat studenten met de universiteit afsluiten wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat afgestudeerden de eerste 10 jaar voor een bepaald bedrag terug mogen komen voor bijscholing. ‘Ik kan me voorstellen dat een toekomstig werkgever daarin wil investeren. Als universiteiten niet inspelen op deze behoefte hebben ze het nakijken en worden ze ingehaald door private intiatieven.’
Wijers vindt sowieso dat universiteiten in de toekomst meer rekening moeten gaan houden met de vragen uit de maatschappij, inclusief het bedrijfsleven. ‘Ruimte voor het echte fundamentele onderzoek zal er altijd blijven, dat is essentieel. Maar voor de grote groep van wetenschappers mag toch gelden dat ze bij voorkeur bezig moeten zijn met dingen waarvoor belangstelling is in de samenleving. Wat is er nou opwindender? Daar hoeven we niet zo schrikachtig voor te zijn. Als je er maar voor zorgt dat niet de directeur marketing van Philips gaat uitmaken hoe het doctoraalprogramma van een faculteit eruit ziet.’

Wijers pleit tevens voor de vorming van nieuwe bedrijvigheid rondom de universitaire centra. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in Boston en Cambridge. En ook in Utrecht biedt het Van Geunsgebouw sinds 1993 onder meer huisvesting aan medisch georiënteerde, kennisintensieve bedrijven.
Daarnaast gaat de Universiteit Utrecht samen met het AZU een nieuw bedrijfsverzamelgebouw opzetten dat ruimte biedt aan bedrijven op biomedisch terrein. Volgens Wijers mogen dit soort ontwikkelingen wel wat sneller gaan. ‘Nederland is een delta van traag stromende rivieren. Uiteindelijk zal het toch gebeuren. Over tien, vijftien jaar zul je rondom de universiteitssteden, en zeker bij de universiteiten die alert zijn, dit soort clusters van activiteiten aantreffen. Het lijkt me voor studenten wel spannend om in zo’n omgeving te werken. Het maakt het land er economisch ook een stuk interessanter op.’

Naast Hans Wijers zal op de Universiteitsdag prof.dr. Hans Adriaansens, decaan van het University College en onder meer lid van de Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid, spreken over ontwikkelingen in de kennisinfrastructuur. Adriaansens gaat hierbij vooral in op de maatschappelijke en sociale aspecten. Volgens hem is het efficiency-concept, zoals dat in het bedrijfsleven wordt gehanteerd absoluut niet toepasbaar in de onderwijswereld en zelfs vernietigend.

Universiteitsdag Universiteit Utrecht: zaterdag 27 maart 1999 om
10.30 uur,
Educatorium, Leuvenlaan 19, De Uithof, Utrecht

Dr.G.J. Wijers, oud-minister van Economische Zaken, en prof.dr. H.P.M. Adriaansens, decaan van het University College over ‘Nederland als brainport, ontwikkelingen in de kennisinfrastructuur’.

Voorlichter Inge Nix (030) 253 4484 of 253 3550

Journalisten zijn van harte uitgenodigd om beide lezingen bij te wonen.

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Hans Wijers te gast op Utrechtse Universiteitsdag '
Lees ook