Productschap Vis


Datum: 4 juli 2002

Haringtest algemeen dagblad geeft nare bijsmaak

Rijswijk, Zaterdag verschijnt de jaarlijkse haringtest van het Algemeen Dagblad. Het AD heeft voor de test ongeveer 70 haringverkooppunten bezocht. Hoewel wij niet de beschikking hebben over de volledige tekst worden duidelijke signalen ontvangen die erop wijzen dat het Algemeen Dagblad dit jaar bepaalde grenzen heeft overschreden. Een tendentieuze opstelling van het AD brengt de sector onnodig schade toe. Dit beeld wordt onderschreven door het Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel, de haringgroothandelsvereniging, het Centraal Bureau voor de Levensmiddelhandel en het Nederlands Visbureau. Ook het RIVO (Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek), dat de haringtest begeleidt, heeft te kennen gegeven zich sterk te beraden over toekomstige medewerking aan de AD-haringtest.

Het Productschap Vis juicht alle initiatieven die kunnen bijdragen tot het verhogen van het kwaliteitsbesef toe, maar zet vraagtekens bij de huidige opstelling van het Algemeen Dagblad. Het productschap heeft in aanloop tot het verschijnen van de Haringtest 2002 opvallend veel signalen van visspecialisten ontvangen. Vrijwel alle reacties wijzen op de subjectieve beoordeling van de haring. De een vindt een zachte haring lekker, de ander niet, maar dat wil nog niet zeggen dat mijn haring slecht is, is een veelgehoorde reactie. Toch wordt de persoonlijke smaak als belangrijkste uitgangspunt voor de puntentelling gehanteerd.

Objectieve kwaliteitsbeoordeling en kritiek is goed voor een branche, maar door een optelsom van de teksten die de bezochte visverkooppunten ter inzage hebben gekregen ontstaat een beeld van subjectieve en onnodig kwetsende berichtgeving.

Haring is een mooi product. Er wordt dan ook jaren veel geïnvesteerd in kwaliteitsbevordering. De Gouden Haringregels, kwaliteitsprojecten, workshops e.d. hebben zichtbaar resultaat gehad.

De exacte uitslag van de AD-haringtest wordt pas zaterdag bekend. Niet alle haring zal de toets der kritiek kunnen doorstaan, maar een beeld dat een hele sector niet in staat is een kwalitatief hoogwaardig product te leveren is onterecht.

Zoekwoorden:

Deel: ' Haringtest algemeen dagblad geeft nare bijsmaak '
Lees ook