LTO Nederland

Harm Holman kandidaat voor voorzitterschap NLTO

Vrijdag 31 mei 2002 - Het hoofdbestuur van de Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie heeft Harm Holman voorge-dragen als kandidaat voor het voorzitterschap van de NLTO. Harm Holman (44) is melkveehouder in Steenbergen (gem. Roden). Hij heeft een melkveehouderijbedrijf met 105 stuks melkvee. Holman heeft bestuurlijke ervaring opgedaan in zuivelcoöperaties, politiek, gemeenteraad en vee-verbeteringsorganisaties. Op dit moment is hij actief als bestuurder bij zuivelcoöperatie Zeven Provinciën, als commissaris bij Friesland Coberco Dairy Foods en als voorzitter van de CDA-fractie in de Provinciale Staten van Drenthe.

Het hoofdbestuur draagt Holman voor op basis van zijn bestuurlijke ervaring en kwaliteiten op het gebied van leiderschap, analytisch vermogen, visie, oplossingsgerichtheid, aandacht voor mens en proces, creativiteit, flexibiliteit en vernieuwing. Ook zijn leeftijd en het feit dat hij agrarisch onder-nemer is, hebben meegewogen.

De huidige algemeen voorzitter, Albert Lanting, treedt op 31 december aanstaande af. Leden van de NLTO konden tot 5 april kandidaten aanmelden voor de functie. Na toetsing op basis van een profielschets en gesprekken met een vertrouwenscommissie is de heer Holman door het hoofd-bestuur voorgedragen. Tot 1 juli aanstaande kunnen ook de plaatselijke afdelingen van de NLTO nog kandidaten aanmelden. Kandidaten die voldoen aan de profielschets worden ook voorge-dragen aan de Ledenraad, waarna deze op 16 september aanstaande een nieuwe voorzitter zal kiezen.

(Auteur: NLTO communicatie)

Deel: ' Harm Holman kandidaat voor voorzitterschap NLTO '
Lees ook