Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Royal & Zwolsche Goedgekeurd

Unaniem (100% van de ontvangen reacties) hebben de leden van de Dienstenbond CNV het onderhandelingsresultaat omtrent de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van beide bedrijven Royal Nederland Verzekeringsgroep N.V. (RN) en Zwolsche Algemeene N.V. (ZA) goedgekeurd. Tevens hebben de leden van de andere vakorganisatie met dit resultaat ingestemd.

De Dienstenbond CNV komt op voor uw belangen. Probeer uw collega lid te maken, samen staan we sterk! Wij rekenen op uw medewerking.

>> lid worden

Hierom wordt u lid van de Dienstenbond CNV:


* Collectieve/individuele belangenbehartiging Wij komen op voor de collectieve c.q. individuele belangen van werknemers.


* Rechtsbijstandverzekering
Wat dacht u daarvan. Deze verzekering is aanvullend op de diensten die de Dienstenbond CNV verricht en geldt voor al uw gezinsleden. Deze verzekering zit reeds in het contributiebedrag.


* Financieel advies
Deskundig advies op het gebied van gouden handdrukken, verzekeringen, hypotheken, pensioenen(breuken), lijfrentes, etc.: voor een advies op maat bent u op het juiste adres bij ons Financieel Adviesbureau.


* Kans
De Dienstenbond CNV is de eerste vakbond met een eigen loopbaanbureau: Servicebureau KANS. Dit bureau beantwoordt vragen over loopbaan en functioneren. Een instrument om inzicht te krijgen in de eigen situatie en gespreks- of onderhandelingsvaardigheden op te doen.


* Belastinghulp
Tegen een symbolisch bedrag kunt u ieder voorjaar bij u in de buurt uw belastingaangifte laten verzorgen.


* Steun aan OR-leden
Advies bij plannen van de directie, of ondersteuning van uw OR-kandidatuur.


* Cursussen
Onze leden hebben de mogelijkheid gratis CNV-cursussen te volgen.


* Informatie
Via ons maandblad Akkoord, leden-Infos en vakbladen blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in uw bedrijf, bedrijfstak en de samenleving.


* Contributie
U betaalt naar draagkracht en leeftijd tussen ¤ 6,10 en ¤ 12,70 per maand. En de eerste zes maanden krijgt u een korting van 25%!

Wanneer u nog vragen heeft, dan kun u contact opnemen met uw bestuurder Ahmed Kansouh. Telefoon: (010) 265 11 11. Email: a.kansouh@cnvdibo.nl.

Rotterdam, 18 juli 2002.

Deel: ' Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Royal & Zwolsche Goedgekeurd '
Lees ook