11-02-1999

Harry Roels van NAM naar Groepsdirectie Shell

DEN HAAG - N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij De Raad van Commissarissen en de Directie van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij maken bekend dat zij aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 7 mei 1999 zal worden gehouden, zullen voorstellen de heer drs. H.J.M. Roels met ingang van 1 juli 1999 tot Directeur van de Vennootschap te benoemen. Hij is nu directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Het is de bedoeling om de heer Roels, na zijn benoeming tot Directeur van de Vennootschap, eveneens met ingang van 1 juli a.s. te benoemen tot lid van het Praesidium van de Raad van Beheer van Shell Petroleum N.V. en 'Managing Director' van The Shell Petroleum Company Limited, waardoor hij Groepsdirecteur wordt. De heer Roels is in 1948 in Nederland geboren. In 1971 studeerde hij af in de Fysische Chemie aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1971 is hij bij de Koninklijke/Shell Groep werkzaam en heeft diverse funkties bekleed in Sarawak, Brunei, Turkije, Noorwegen, Groot-Brittannië en Nederland.

De heer Roels begon zijn loopbaan als Petroleum Engineer en vervulde een aantal uiteenlopende funkties op het gebied van Exploratie en Produktie, waarna hij benoemd werd tot Chief Petroleum Engineer in Turkije in 1983 en in Noorwegen in
1985. Vandaar werd hij achtereenvolgens Technisch Manager bij Norske Shell in 1988 en Hoofd van de Business Development Unit in Shell Internationale Petroleum Maatschappij te Den Haag in 1990. In 1991 werd hij benoemd tot Manager van de Offshore Business Unit van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. In 1994 volgde een benoeming als Area Co-ordinator voor een aantal Zuid-Amerikaanse landen bij Shell Internationale Petroleum Company in Londen. Hij keerde terug naar Den Haag in 1996, alwaar hij de funktie Regional Business Director bekleedde voor het Midden Oosten en Africa bij Shell International Exploration and Production.

Sinds 1 juli 1998 is de heer Roels Directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.en lid van de Directie van Shell Nederland B.V.. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Deel: ' Harry Roels van NAM naar groepsdirectie Shell '
Lees ook