Nederlandse Hartstichting

Hartstichting brengt nieuwe brochures uit in het kader van WGBO

Den Haag, 20 april 1999 -
De Nederlandse Hartstichting heeft vijf nieuwe brochures aangeboden op het Ministerie voor Volksgezondheid. De brochures zijn gemaakt in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Doel van deze wet is het verbeteren van de communicatie tussen patiënt en de behandelaar. Bovendien regelt de wet het recht van de patiënt op zo volledig mogelijke informatie over de vooruitzichten en risico´s van een behandeling. De Nederlandse Hartstichting levert met deze brochures een bijdrage aan goede communicatie tussen patiënten die lijden aan een hart- of vaatziekte en hun behandelaar(s).

De zojuist verschenen brochures gaan over:

* Angina pectoris

* Een hartklepaandoening

* Verder na een hartinfarct

* Een dotter- of stentbehandeling

* Een bypass- of omleidingsoperatie van de kransslagaders

Elke brochure bevat een aandachtspuntenlijst voor de patiënt. Op deze lijst staan onderwerpen die tijdens het gesprek met de specialist of een andere behandelaar aan de orde kunnen komen. Deze aandachtspuntenlijst is tevens een communicatie-advies voor de behandelaar. De vijf verschenen brochures maken deel uit van een serie van vijftien brochures. In de loop van dit jaar zullen de overige tien verschijnen.

Deel: ' Hartstichting brengt nieuwe brochures uit '
Lees ook