Nederlandse Hartstichting

Hartstichting installeert commissie Hartfalen 2000

Den Haag, mei 1999 - Op 17 februari 1999 heeft de Nederlandse Hartstichting de ‘Kerncommissie Hartfalen 2000' geïnstalleerd om inzicht te krijgen in de zorg voor patiënten met hartfalen, nu en in de toekomst. De kerncommissie onder leiding van Prof. dr. W.L.Mosterd zal, in samenwerking met beroepsorganisaties, multi-disciplinaire richtlijnen hartfalen samenstellen.

De grote uitdaging voor de beroepsbeoefenaren is om optimale zorg en behandeling te verlenen aan het gestaag groeiend aantal patiënten. Jaarlijks komt alleen al in Nederland op basis van onderzoek een groot en divers aantal nieuwe inzichten, werkwijzen en technieken op het terrein van hartfalen beschikbaar. De nieuwe gegevens zijn bovendien vaak niet eenduidig, consistent of meteen toegankelijk voor de praktijk.

De kerncommissie zal gebruik maken van bestaande documenten van bijvoorbeeld NVVC, NHG, ESC en CBO. Via de
beroepsverenigingen/organisaties van de Verpleegkundigen, Fysiotherapeuten, Psychologen en Diëtisten worden werkgroepen opgericht die de bijdrage van hun discipline in de zorg en behandeling voor patiënten inbrengen in de kerncommissie hartfalen 2000. De nadruk zal liggen op het gebruik van de richtlijnen in de praktijk.

Mocht u vragen hebben of suggesties willen melden die opgenomen dienen te worden in deze richtlijnen, kunt u contact opnemen met drs. T. Jaarsma, ambtelijk secretaris van de commissie hartfalen 2000 (T.Jaarsma@hartstichting.nl)

Leden van de kerncommissie:

* Prof. dr. W.L.Mosterd (voorzitter) cardioloog, hoogleraar Sportgeneeskunde Universitair Medisch Centrum Utrecht
* drs. T. Jaarsma (secretaris) gezondheidswetenschapper, projectmedewerker hartfalen bij de Nederlandse Hartstichting
* Prof. dr. P. A. de Graeff, internist, hoogleraar Interne Geneeskunde aan de Universiteit van Groningen (namens het CBO)
* dr. D. J van Veldhuisen, cardioloog, afdeling Cardiologie Academisch Ziekenhuis Groningen (namens de NVVC)
* dr. E. P Walma, huisarts (namens de NHG en LHV)

Deel: ' Hartstichting installeert commissie Hartfalen 2000 '
Lees ook