Nederlandse Hartstichting

Hartstichting richt werkgroep homocysteïne op

Den Haag, 1 april 1999 -
Op 4 Maart heeft de Nederlandse Hartstichting een werkgroep ingesteld om advies uit te brengen over het (medisch) handelen ten aanzien van homocysteïne. Een te hoog gehalte aan homocysteïne in het bloed, hyperhomo-cysteïnemie, is een mogelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten en staat momenteel sterk in de belangstelling bij cardiologen en internisten. De klassieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals roken, een hoog cholesterolgehalte en hoge bloeddruk kunnen niet volledig het voorkomen van hart- en vaatziekten verklaren. Resultaten van epidemiologisch en experimenteel onderzoek doen in toenemende mate de kennis over deze nieuwe risicofactor vergroten. Dit betekent dat het nodig is om richtlijnen voor de diagnostiek, opsporing en behandeling van personen met hyperhomo-cysteïneme op te stellen.

De Hartstichting volgt de ontwikkelingen op het gebied van homocysteïne reeds enkele jaren nauwlettend en subsidieert onderzoek op dit terrein. De werkgroep die verwacht medio 2000 advies uit te brengen, staat onder voorzitterschap van dr. H.J. Blom, biochemicus in het Academisch Ziekenhuis te Nijmegen. Dr. Blom ontvangt in het kader van het Dr. Dekker programma van de Nederlandse Hartstichting een 4-jarig stipendium als ‘established investigator’. Ir. S.J. van Dis, coördinerend secretaris bij de Nederlandse Hartstichting zal met de voorzitter de werkgroep begeleiden bij de totstandkoming van het advies. De werkgroep is samengesteld uit deskundigen vanuit verschillende invalshoeken op het terrein van homocysteïne:
* dr. J.J. van Binsbergen, huisarts, Brielle
* dr. G.H.J. Boers, internist, Academisch Ziekenhuis Nijmegen
* dr. C. Franke, neuroloog, Nederlandse Hartstichting
* dr. M. den Heijer, internist, Academisch Ziekenhuis Nijmegen
* dr. J. Lindemans, klinisch chemicus, Academisch Ziekenhuis Rotterdam

* prof.dr. F.R. Rosendaal, klinisch epidemioloog, Leids Universitair Medisch Centrum

* dr. C.D.A. Stehouwer, internist, Academisch Ziekenhuis VU
* prof. dr. F.W.A. Verheugt, cardioloog, Academisch Ziekenhuis Nijmegen

* dr. W.M.M. Verschuren, voedingskundig epidemioloog, RIVM
* dr. Ir. P. Verhoef, voedingskundig epidemioloog, Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen Centre for Food Sciences

Deel: ' Hartstichting richt werkgroep homocysteïne '
Lees ook