Ingezonden persbericht

Aangeslagen ben ik door de dood van Pim Fortuyn. Geschokt en sprakeloos om beelden te zien, die hier in ons eigen Hilversum zich hebben afgespeeld.

Men verwacht een schokkende en brutale moord als deze in Italië, Spanje of de VS maar niet in ons Nederland. Ons Nederland, wat ondanks alles een toonbeeld is van verdraagzaamheid, tolerantie en respect.

Natuurlijk kwetste hij mij en met mij vele moslims met zijn denkbeelden en uitspraken over de Islam.

Wat mij echter dieper trof was de ijver en kwaadaardigheid van sommige journalisten, media en politici om Pim Fortuyn te doen laten overkomen als een monster of als een racist.

Sommige journalisten, media en politici deden dit door zijn uitspraken stelselmatig uit de context te halen waarin deze gezegd werden. Op deze wijze werd Pim Fortuyn van een gerespecteerde columnist, schrijver en voormalig adviseur van diverse politieke partijen, gemaakt tot een karikatuur, tot een plee-figuur.

Polarisatie, politiek eigen gewin, media omzet en bovenal onbegrip van wie Pim Fortuyn nou echt was, zelfs voor vriend en vijand, hebben de laatste tijd het leef en welzijn bevinden van vele mensen in Nederland nadelig beïnvloedt.

Wie de dader van deze afschuwelijk aanslag ook moge zijn het kan nooit zo zijn, dat de daden en verantwoordelijkheden van één moordenaar een volledige bevolkingsgroep kan worden aangerekend.

Echter na 11 september 2001 en de kleine terreur (500 of meer incidenten) die hierop volgde, doemt bij mij het schrikbeeld op van 7 november 1938 toen de 17 jarige Poolse Jood Herschel Grynspan uit wraak, wegens het uitzetten van 15.000 joden uit Duitsland, de Duitse diplomaat von Rath in Parijs vermoordde. Mede als 'reactie' hierop breekt in de nacht van 9 op 10 november de Kristalnacht 'een spontane volkswoede' uit. En worden in deze nacht duizenden Joodse winkels en synagogen in de brand gestoken.

Dit is iets wat Pim Fortuyn voorvechter van democratie en rechtvaardigheid nooit maar dan ook nooit goedgekeurd zou hebben, dat mensen uit -terechte - boosheid over wat hem is aangedaan groepen onschuldige mensen hiervoor zouden vervolgen.

De profeet Moehammed (vrede zij met hem) stond op en toonde zijn respect toen een Joodse begrafenisstoet voorbij trok. Dit is wat ik van plan ben te doen met de begrafenis van Pim Fortuyn en laat zijn zielenheil in de handen van God, de meest Liefdevolle, de meest Barmhartige rusten.

Abdullah Haselhoef,
Publicist

Links:

Achtergronden over de Kristalnacht

Debat Fortuyn vs. Haselhoef, het Woord als Wapen

Het boek, de Islamisering van Nederland

Een voorbeeld van slechte en polariserende berichtgeving over Haselhoef

Deel: ' Haselhoef Pim Fortuyn, voorvechter van democratie en rechtvaardigheid '
Lees ook