Hattrick voor TrustLube


Maar liefst drie certificeringen in n jaar

WILLEMSTAD, 20100129 -- TrustLube B.V. uit Willemstad heeft in 2009/2010 maar liefst drie certificeringen weten te behalen (ISO9001:2008, VCA++p en OHSAS). Een prestatie van formaat. Naast de investering in nieuwe producten werkt het bedrijf continu aan de verbetering van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Door duurzaam te ondernemen zijn er juist nu extra concurrentievoordelen te behalen.

"Wij zijn bijzonder trots op deze hattrick," aldus directeur Chiel van Daelen. "Onze medewerkers hebben enorm hun best gedaan om deze mijlpaal te bereiken. Vooral Annegreet Uittenbroek heeft zich tijdens het gehele proces gemanifesteerd als echte duizendpoot. Speciale dank voor haar gedrevenheid en inzet is op zijn plaats."

TrustLube B.V. ontwikkelt, produceert en installeert geavanceerde smeersystemen. Deze leveren een bijdrage aan de continuteit in verschillende productieprocessen. Veel bedrijven zouden aanzienlijk slimmer en effectiever kunnen produceren. Innovatieve smeersystemen leiden tot een verlaging van de kosten en een aantoonbare verhoging van de efficiency.

Een goed managementsysteem helpt organisaties systematisch (plan-do-check-act) te werken.
Door minder fouten te maken, worden er betere resultaten behaald. Bovendien leidt dit tot gemotiveerde medewerkers. Zowel kleine als grote organisaties kunnen er hun voordeel mee doen. Het is zelfs toepasbaar op de kleinste organisatievorm zoals bijvoorbeeld een huishouding.

Een ISO-certificering is meer dan een modern begrip. Het houdt kortweg in, dat je vertelt wat je doet, dat je doet wat je zegt en dat je dat ook nog eens in de praktijk bewijst. TrustLube toont keer op keer aan dat betrouwbare smeersystemen zichzelf terugverdienen.

TrustLube B.V. is daarnaast VCA-gecertificeerd op haar VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Een onafhankelijke partij heeft vastgesteld dat de kwaliteit van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Dat neemt niet weg dat het innovatieve bedrijf uit Willemstad de ambitie heeft zich voortdurend te verbeteren.

OHSAS 18000 is een arbomanagementsysteem m.b.t. de gezondheid, veiligheid en het welzijn van individuen in hun directe werkomgeving. Met het behalen van deze certificering behoort TrustLube B.V. tot een select gezelschap van 125 bedrijven in Nederland. OHSAS kan op diverse manieren van pas komen. Het kan hierbij gaan over fysieke belasting, machineveiligheid, psychosociale belasting, maar ook om bijzondere situaties zoals bijvoorbeeld explosies. Door vooraf de verschillende risico's in kaart te brengen en te minimaliseren, wordt er achteraf een hoop ellende voorkomen.

Zowel VCA als OHSAS zijn gericht op veiligheid. Het verschil is dat OHSAS een norm is voor een managementsysteem. OHSAS stelt eisen aan de wijze waarop een organisatie zelf systematisch een arbobeleid ontwikkelt en uitvoert. Het stelt geen inhoudelijke eisen. VCA is een stuk dwingender ten aanzien van de invulling van het arbobeleid. Bij VCA wordt er dan ook geen complete
plan-do-check-act cyclus doorlopen zoals bij een managementsysteem wel het geval is.

TrustLube B.V. wil mensen laten inzien dat een smeersysteem meer is dan een sluitpost. Haar modulaire systemen worden inmiddels wereldwijd toegepast in zeer uiteenlopende industrien.
Automatisch smeren zonder tussenkomst van mensenhanden heeft de toekomst. Enerzijds blijft de continuteit gewaarborgd en anderzijds kunnen ook plaatsen die voor mensen moeilijk of niet bereikbaar zijn optimaal worden gesmeerd. Een exacte dosering, op de juiste plaats en op het gewenste tijdstip zorgt voor een besparing op onderhoud. Door het smeerbeleid kritisch tegen het licht te houden, krijgen mensen vaak andere inzichten.

Wie de ontwikkelingen van TrustLube B.V. en haar (innovatieve) producten wil blijven volgen, kan een bezoek brengen aan de website of zich aanmelden voor de periodieke nieuwsbrief LubeLetter.

TrustLube


Deel: ' Hattrick voor TrustLube drie certificeringen in n jaar '
Lees ook