gemeentelijk havenbedrijf amsterdam

Persberichten

Amsterdam, 31 maart 1999

Gemeentelijk Havenbedrijf en computerfabrikant Dell schenken computers aan stichting Zeemanswelvaren

Op donderdag, 1 april a.s. om 16.00 uur overhandigen drs. Godfried van den Heuvel, directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, en Rory Pourchez van de computerfirma Dell drie computers incl. diverse softwarepakketten aan de stichting Zeemanswelvaren Amsterdam. Twee van deze computers zijn bestemd voor opvarenden, die tijdens hun verblijf in de Amsterdamse haven hiermee contact met het thuisfront kunnen leggen of met de bijbehorende computerspelletjes zich kunnen vermaken. De derde zal worden gebruikt voor de administratie van de Stichting.

Sinds 1967 heeft de Stichting Zeemanswelvaren Amsterdam in de Amsterdamse haven een ontmoetingsplaats voor zeelieden, waar ze zich tijdens hun verblijf in de haven kunnen vermaken en via de telefoon contact kunnen maken met familie en vrienden elders. Uitbreiding van de communicatiemogelijkheden met computers is vooral van belang voor opvarenden van schepen, die aan boord niet over geavanceerde communicatieapparatuur beschikken. Behalve via de telefoon kunnen ze nu ook via internet hun familie en vrienden bereiken. Daarnaast kunnen ze via internet het nieuws in eigen land volgen door bijvoorbeeld kranten uit eigen land op te roepen of zich met de diverse computerspelletjes vermaken.

De schenking is een initiatief van het Havenbedrijf en in samenwerking met de computerfabrikant Dell en Wang Global tot stand gekomen. Het Havenbedrijf neemt de kosten op zich van de software en van de computer bestemd voor de administratie van de Stichting. De twee andere computers worden door Dell geschonken. Wang Global neemt het onderhoud voor zijn rekening.

De stichting Zeemanswelvaren komt voort uit een advies van de Volkerenbond aan de nationale regeringen (1920) om een wijkplaats voor zeelui te creëren. Het krijgt voor zijn activiteiten subsidie van de overheid, reders, vakbonden en de gemeente Amsterdam. Het heeft vijf medewerkers in dienst, drie fulltime en twee parttime. Daarnaast zijn er regelmatig geestelijk verzorgers en een vertegenwoordiger van de internationale vakbond aanwezig.

Stichting Zeemanswelvaren is gevestigd bij de Suezhaven aan de Radarweg 32 in Amsterdam, waar de overhandiging van de computers zal plaatsvinden.

Deel: ' Havenbedrijf Amsterdam en fabrikant Dell schenken computers '
Lees ook