Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie


Woerden, 9 oktober 2001

Gerda Havertong verricht officiële opening in Den Haag

Landelijke informatietelefoon FONA voor allochtone families geopend

Vandaag zal Gerda Havertong namens het NIGZ, het NIZW en TeleTrust het officiële startsignaal geven voor Fona, informatietelefoon voor allochtone families. Fona is een gratis landelijke telefoondienst speciaal voor allochtone Nederlanders die vragen hebben over opvoeding, onderwijs en gezondheid. Turkse en Marokkaanse bellers kunnen ook in hun eigen taal te woord worden gestaan. Deze unieke lijn (0800 - 99 99 333) is vooral bedoeld voor allochtonen, maar hulpverleners en andere professionals die vragen hebben over het contact met allochtone cliënten, kunnen eveneens bellen.

Bepaalde groepen allochtonen maken vanwege taal- en cultuurverschillen minder gebruik van algemene voorzieningen voor opvoeding, onderwijs en gezondheid(szorg) dan anderen. Zij kunnen hun vragen vaak niet goed kwijt in het bestaande circuit van instellingen en voorzieningen. Deze groepen maken ook niet veel gebruik van schriftelijke informatiebronnen zoals folders of internet. Een telefoonlijn is voor deze groepen een van de weinige laagdrempelige voorzieningen.

Fona, landelijke informatietelefoon voor opvoeding, onderwijs en gezondheid Om die reden hebben het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) en TeleTrust (telefonische hulpdiensten en telefoontrainingen) dit jaar de krachten gebundeld en besloten tot de oprichting van een nieuwe, landelijke voorziening voor allochtonen: Fona.
Fona is een landelijke telefonische informatielijn, die juist die kwetsbare groep allochtone Nederlanders wil helpen, informatie en hulp te vinden over opvoeding, onderwijs en gezondheid. Doel is eveneens deze groep te stimuleren meer gebruik te maken van bestaande algemene voorzieningen, waarvan ze nu te weinig gebruik maakt. Ook is Fona bedoeld voor hulp- of zorgverleners die willen weten hoe ze allochtone cliënten het best kunnen helpen.

Fona geeft informatie én verwijst
Fona is primair bedoeld voor allochtone families en gezinnen. Daar leven immers de meeste vragen over opvoeding, onderwijs en gezondheid. Maar ook allochtone ouderen, alleenstaanden en anderen met vragen zijn welkom op de lijn.
Fona heeft vooral een informerende en verwijzende functie. Bellers kunnen ten dele meteen antwoord op hun vragen krijgen, omdat de drie betrokken instituten elk deskundige voorlichters inzetten op de hun bekende terreinen. Bellers met vragen die zeer complex zijn of die buiten het aandachtsveld van Fona vallen, worden verwezen naar gespecialiseerde instanties. Daarbij wordt zoveel mogelijk getracht deskundigen te vinden met ervaring in het werken met allochtone cliënten.
De voorziening is zo laagdrempelig mogelijk ingericht. Turkse en Marokkaanse cliënten kunnen een gesprek in het Turks, Arabisch of Berbers voeren. De medewerkers van Fona hebben daarnaast ook kennis van de Surinaamse, Arubaanse en Antilliaanse cultuur, zodat ook bellers uit deze culturen geholpen kunnen worden. De lijn is bovendien gratis, en van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend.
Door middel van een promotiecampagne, die vanaf 9 oktober van start gaat, zal via allerlei massamediale middelen getracht worden de aandacht van de doelgroep te trekken.

Experimentele fase
Fona is een experimenteel project dat vooralsnog voor de duur van twee jaar is gegarandeerd. In 2003 zal Fona worden geëvalueerd. Tussentijds vinden ook rapportages plaats over de vragen die gesteld worden en de afhandeling daarvan. Dan zal ook worden bekeken of het beantwoorden van vragen in meer talen dan Turks en Marokkaans noodzakelijk is, en of er wellicht ook over meer onderwerpen informatie kan worden verkregen. Tot die tijd zal de beantwoording beperkt blijven tot onderwerpen binnen opvoeding, onderwijs en gezondheid. Juridische of financiële vragen, of vragen van andere strekking kunnen niet worden beantwoord, maar bellers met dergelijke vragen worden wel zoveel mogelijk verwezen naar betreffende instanties.

Gerda Havertong opent Fona
De drie betrokken organisaties, NIGZ, NIZW en TeleTrust zijn verheugd dat Gerda Havertong bereid is gevonden om Fona vanochtend om 10.30 uur feestelijk te openen in het Volksbuurtmuseum in Den Haag. Daarna zal de promotie van Fona in het land in alle hevigheid worden ingezet. De organisaties spreken de hoop uit dat Fona zal bijdragen aan een betere integratie van allochtonen, ook in de sfeer van voorzieningengebruik.

Nummer FONA: 0800 - 99 99 333

Contactpersonen Fona:
TeleTrust: Gigi Dinsbach (public relations/publiciteit) 070 - 365 89 45
NIGZ: Laura Dorst (projectleider) 0348 - 43 98 14
NIZW: Gülsen Dogan 030 - 230 66 96

Deel: ' Havertong verricht opening infotelefoon allochtonen Den Haag '
Lees ook