Afzender: verweij@iso.nl

Contactpersoon: A. Verweij

HBO blijft ondergeschoven kindje

Datum: Utrecht, 18 september 2001

Vandaag, op Prinsjesdag, zal het ministerie van OC&W haar begroting lanceren. Centrale thema's hierin zijn kwaliteit, variteit en toegankelijkheid, thema's die ook bij het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) hoog in het vaandel staan. Maar met thema's alleen kom je er niet. Zoals de minister zelf al aangeeft: 'innovaties moeten hand in hand gaan met investeringen'. Het ambitieniveau van de Minister ligt hoog, maar de investeringen blijven sterk achter. Voorzitter Jonathan Zondag: 'Nederland loopt nog altijd achter op andere landen als het gaat om investeringen in het onderwijs. Met dit investeringsniveau is de wens om tot de kopgroep van Europa te behoren een illusie'.

In overeenstemming met de Bologna verklaring en het verdrag van Praag wordt in Nederland vanaf 2002 het Bachelor Master stelsel ingevoerd. Voor een dermate grote omschakeling zijn stevige investeringen nodig, zeker wanneer je een daadwerkelijke kwaliteitsimpuls wilt bewerkstelligen. Voor de invoering van het Bachelor Master systeem is echter minimaal budget uitgetrokken, slechts 45,4 miljoen, verspreid over twee jaar. Hoewel ook van het HBO vernieuwingen in de curricula worden verwacht, staan hier geen financile middelen tegenover. Daarnaast ziet het ISO grote problemen voor de accreditatie van studies en opleidingen, omdat de vele miljoenen die volgens Commissie Kwartiermakers Accreditatie Hoger Onderwijs nodig zijn, niet worden verstrekt. Het ministerie stelt voor het Nationaal Accreditatie Orgaan enkel 1,8 miljoen op jaarbasis beschikbaar. Volgens de Kwartiermakers moet dit 3,3 miljoen zijn.

Uit de begroting blijkt ook dat de Minister werk wil gaan maken van studiepuntbekostiging in het HBO. Hij trekt hier in 2002 8,1 miljoen voor uit. Wanneer echter alleen maar op studiepunten wordt bekostigd, zal dit onherroepelijk leiden tot een verlaging van de kwaliteit van de studie en een beperking van het leerrecht van studenten. 'Hoe kan de Minister van studenten verwachten dat ze een leven lang leren en gaan shoppen als ze hier de middelen niet voor krijgen', aldus voorzitter Zondag.

De Numerus Fixus op zorgopleidingen wordt uitgebreid, het aantal studenten geneeskunde wordt met 130 plaatsen per jaar verhoogd, op deze manier komt de Minister tegemoet aan het grote tekort aan artsen in de Nederlandse samenleving. Ook Tandheelkunde en Mondhygine krijgen meer plaatsen toegewezen. Het ISO is verheugd over de aanpak van de tekorten in de zorg, maar het moment is erg laat. Voorzitter Zondag; 'De Minister reageert ad hoc en pas als de problemen groot en onuitwisbaar zijn. Op deze manier is er geen sprake van innoveren, maar blijf het bij pleisters plakken'. De Algemene trend van de begroting van het ministerie van OC&W laat een groot en duidelijk ambitieniveau zien. Met plannen en ideen laat de Minister zien dat Nederland in de kopgroep zit van de bergetappe, maar de broodnodige energie niet heeft meegenomen. Voorzitter Zondag: 'Als de investeringen op dit niveau blijven, kan de Minister zijn ambitieuze plannen beter even in de ijskast zetten'.

Het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) is de grootste landelijke studentenorganisatie en vaste overlegpartner van de Minister van Onderwijs. Bij het ISO zijn ongeveer 160.000 studenten aangesloten.

Deel: ' HBO blijft ondergeschoven kindje '
Lees ook