Ingezonden persbericht


Leefbaar Noord-Holland

Postbus 1313

1200 BH Hilversum

P E R S B E R I C H T

Leefbaar Noord-Holland:

HBO in Hoorn en Universiteit in HAL-gebied

HILVERSUM - Leefbaar Noord-Holland heeft een studie verricht naar het hoger onderwijs in Noord-Holland-Noord. Aanleiding hiertoe zijn de plannen van Leefbaar Noord-Holland om de hogere werkgelegenheid en het voorzieningenniveau in Noord-Holland-Noord een forse impuls te geven.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland ruim 40 hogescholen met nog meer vestigingen heeft. Hoorn beschikt niet over voltijds hoger beroepsonderwijs, ook al hoort de stad bij de 40 grootste van Nederland. Dit betekent dat inwoners vanuit het Noordoosten van Noord-Holland, een gebied met ruim 300.000 inwoners, voor gangbare opleidingen als HEAO en HTS op Alkmaar of Amsterdam aangewezen zijn. Volgens de onderwijs-woordvoerder van Leefbaar Noord-Holland, Erik Schüszler, heeft dit grote nadelen: De studenten die dagelijks heen en weer pendelen vormen een zware belasting voor het toch al overvolle openbaar vervoer. De studenten die op kamers gaan wonen, komen vaak niet terug in de regio, met als gevolg dat het bedrijfsleven in West-Friesland een fors tekort aan hoger opgeleiden heeft. Leefbaar Noord-Holland steunt daarom de plannen van de bedrijfsverenigingen om een dependance van de hogeschool In Holland in Hoorn te vestigen.

Dependance landbouwhogeschool in Hoorn

De plannen van Leefbaar Noord-Holland schenken ook aandacht aan het land- en tuinbouwonderwijs. De regio Noord-Holland-Noord vormt in productie en omzet de belangrijkste regio van Nederland. De bloembollenteelt is hier omvangrijker dan in de Bollenstreek, de koolteelt is nergens zo sterk als hier, en de glastuinbouw uit het Westland en Aalsmeer verplaatst ook naar de STIVAS-gebieden rondom Wervershoof en Heerhugowaard. Studenten die een hogere land- of tuinbouwopleiding willen volgen, dienen dat nu in Dronten of Leeuwarden te doen. Plannen om in Hoorn een landbouwhogeschool te vestigen, zijn een decennium geleden wegbezuinigd, zonder dat het provinciebestuur daar bezwaar tegen maakt. Onvergeeflijk volgens Leefbaar Noord-Holland, aangezien de agrarische economie volgens de partij een belangrijke pijler van de Noord-Hollandse economie is. De partij pleit daarom snel een dependance van de hogescholen in Dronten of Leeuwarden in Hoorn te vestigen.

UNIVERSITEIT IN ALKMAAR

Nog spectaculairder zijn de plannen om in de regio Alkmaar een universiteit te vestigen. Leefbaar Noord-Holland is van mening dat een agglomeratie met 200.000 inwoners, zoals de agglomeratie Alkmaar, een universiteit behoort te hebben. Schüszler: Niet alleen de agglomeratie Alkmaar verdient een universiteit, de regio boven het IJ telt een miljoen inwoners. Er is draagvlak genoeg voor een universiteit. Nu moeten de studenten hiervandaan naar Amsterdam, wat voor velen een dagelijkse reis van minimaal 2 keer een uur betekent. Studentenhuisvesting is in Amsterdam voor hen niet te vinden. De situatie is nogal vreemd, als je bedenkt dat Amsterdam twee universiteiten heeft, waarvan in de praktijk zeker een derde van de studenten uit Noord-Holland-Noord komt.

Leefbaar Noord-Holland ziet twee mogelijke oplossingen. De eerste is om van de grote (ca. 30.000 studenten) Universiteit van Amsterdam een dependance in Alkmaar te vestigen. De grote studierichtingen tellen zoveel studenten, dat er draagvlak genoeg is om aparte klassen in Almaar te vestigen. De tweede oplossing voorziet in verplaatsing van de VU, en biedt volgens de partij meer voordelen. De VU is een kleine universiteit met zo n 5000 studenten. De gebouwen van de VU liggen aan de economisch zeer belangrijke Amsterdamse Zuidas, waar een groot tekort een ruimte aan kantoren bestaat. Ombouw van de VU-gebouwen tot kantoorruimte kan volgens Leefbaar Noord-Holland voldoende opbrengen om de verhuizing te bekostigen.

De partij ziet nog meer voordelen: een deel van de VU-gebouwen kan omgebouwd worden tot jongerenhuisvesting om aan het schreeuwende tekort aan jongeren- en studentenhuisvesting te voldoen. Deze behoefte zal in Amsterdam overigens afnemen door vertrek van de VU. Een ander voordeel is ook hier het voordeel van het verminderen van de spitsstromen naar Amsterdam, en juist het genereren van een tegenspitsstroom naar Alkmaar. Tenslotte wordt een verhuizing van (delen van) het VU-ziekenhuis als voordeel gezien. In de Amsterdamse regio bestaat door de daling van de bevolking een overschot aan ziekenhuizen. Dat uitte zich recent door de problemen van het Slotervaartziekenhuis. Er zal dus een ziekenhuis verplaatst moeten worden. De verplaatsing van het Slotervaartziekenhuis naar Almere gaat echter niet door. In Noord-Holland-Noord bestaat een sterke behoefte aan toename van medische specialisaties, zoals recent geuit is door de gezamenlijke ziekenhuizen van Alkmaar, Hoorn en Den Helder. In plaats van deze specialisaties zelf op te bouwen, is het eenvoudiger gebruik te maken van het al bestaande VU-ziekenhuis. De behoefte aan ziekenhuisbedden in het HAL-gebied zal toenemen, doordat in het kader van het nieuwe streekplan tot 2030 waarschijnlijk zo n 25.000 woningen in de regio Alkmaar gebouwd zullen gaan worden.

Spoorlijn Heerhugowaard-Hoorn-Enkhuizen verdubbelen

Een locatie voor een campus voor de universiteit, het academische ziekenhuis en een groot aantal studenten- en jongerenwoningen in een sterk groene omzoming heeft Leefbaar Noord-Holland al op het oog. Gedacht wordt aan een locatie in Heerhugowaard op de grens met Langedijk en Alkmaar, gelegen aan de N242 tussen de spoorlijn en de Ringvaart. Verkeers- en vervoerwoordvoerder Flameling van Leefbaar Noord-Holland: Deze locatie kan prima ontsloten worden met het openbaar vervoer. Leefbaar Noord-Holland is er voorstander van de spoorlijn Heerhugowaard-Hoorn-Enkhuizen te verdubbelen, om vervolgens tussen Uitgeest en Enkhuizen een hoogfrequente sneltram te laten rijden. Deze sneltram kan veel extra haltes krijgen, waaronder ook een bij de nieuwe universiteit. Deze zal daardoor uit heel Noord-Holland goed bereikbaar zijn.

De beide woordvoerders van Leefbaar Noord-Holland besluiten ermee dat het zaak is dat de mooie woorden van de provincie voor versterking van de economische structuur van Noord-Holland-Noord nu eens in echte daden omgezet worden. Daarnaast menen zij dat een grote plaats als Heerhugowaard recht heeft op een eigen ziekenhuis.

Hilversum, 6 maart 2003

Met vriendelijke groet,

Ton Luiting, voorlichter

06-30.14.22.68

Info: Erik Schüszler 06- 48.93.31.34

Deel: ' HBO in Hoorn en Universiteit in HAL-gebied '
Lees ook