HBO-Raad


Persberichten

28-06-1999
HBO-raad publiceert nieuwe cijfers hbo
Gevolgen arbeidsmarkttekorten worden zichtbaar

Vandaag presenteert de HBO-raad, de vereniging van hogescholen, twee rapporten die belangrijke gegevens over het hbo bevatten. De uitgave Het HBO Ontcijferd betreft de ontwikkeling en achtergrond van de hbo-student. De HBO- Monitor1998 gaat over de arbeidsmarktpositie van de hbo-student. Beide rapporten worden door de voorzitter van de HBO-raad prof. dr. F. Leijnse aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mr. K.G. de Vries overhandigd.

De rapporten tezamen geven een zeer goed totaalbeeld van de hbo-student vanaf het moment dat deze instroomt in de opleiding tot en met het moment dat de hbo-student na de opleiding de arbeidsmarkt opgaat. De totale instroom van nieuwe studenten steeg het afgelopen jaar 5%. Toch zal deze stijging niet genoeg zijn om aan de groeiende vraag van de arbeidsmarkt te voldoen. In de rapporten wordt becijferd dat alle sectoren oplopende tekorten aan hbo'ers laten zien. De gevolgen van deze tekorten worden nu al zichtbaar. De werkloosheid onder hbo'ers daalde tot 3% en de salarissen voor pas afgestudeerde hbo'ers stegen in een jaar tijd met 9%. De heer Leijnse concludeert tijdens de presentatie dat de situatie voor het hbo er rooskleurig uit- ziet, maar dat de spanningen op de arbeidsmarkt urgent om aandacht vragen. Maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat de economische groei door arbeidsmarkttekorten onder druk komt te staan. Het hbo zal een omslag moeten maken om nieuwe categorieën studenten aan te trekken. In het verlengde hiervan zal het kabinet financiële ruimte moeten vrijmaken voor de nodige investeringen in de Nederlandse kennisinfrastructuur.

Daling werkloosheid De HBO-Monitor 1998 is de 8e editie van een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van hbo'ers anderhalf jaar nadat zij afstudeerden. Het is een grootschalig onderzoek, voor deze editie zijn zo´n 38. 000 afgestudeerden met vragenlijsten benaderd. Het onderzoeksrapport bevat naast totaalgegevens ook de gegevens die zijn uitgesplitst naar opleiding, zodat onderlinge vergelijkingen mogelijk zijn. De totale werkloosheid onder hbo´ers is van 4% in 1997 gedaald naar 3% in 1998 zo geeft de HBO-Monitor 1998 weer.

Stijging salarissen
Wat verder opvalt in de HBO-Monitor 1998 is dat de salarissen die recent afgestudeerde hbo´ers ontvangen het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen zijn. Het bruto uurloon van hbo'ers steeg met 9%.

Stijging van de instroom en van het rendement
De uitgave Het HBO ontcijferd geeft op diverse manieren de ontwikkeling en achtergrond van de studenten die staan ingeschreven weer. Er staat onder andere in hoeveel nieuwe studenten zich inschrijven bij welke opleidingen. De totale instroom is met 5% gestegen, waarbij het deeltijdonderwijs zich zeer populair betoont, de instroom stijgt daar met 18%. Ook bij het duaal onderwijs (leer-werktrajecten) schrijven zich steeds meer studenten in. De instroom bij de sector techniek is het laatste jaar met 8% gestegen, de instroom van pabo-studenten is met 25% toegenomen. Ook staat in Het HBO ontcijferd hoe lang studenten over hun studie doen en welk percentage na vijf jaar een diploma behaalt. Het rendement is gestegen, van het cohort 1992 heeft na vijf jaar 53,9% een diploma behaald. Van het cohort 1993 had 54,5 na vijf jaar een diploma. Na zes jaar zal dit rendement oplopen tot bijna 60%, is de verwachting.

Deel: ' HBO-raad Gevolgen arbeidsmarkttekorten worden zichtbaar '
Lees ook