HBO-Raad


Persberichten

05-02-1999
Reactie op voorstel Hermans
HBO-raad positief over flexibilisering studiefinanciering

De HBO-raad reageert positief op de studiefinancierings-voorstellen van minister Hermans. De langere periode waarbinnen studenten studiefinanciering kunnen claimen is een terechte erkenning van het gegeven dat studenten hoe dan ook hun eigen studiepatroon kiezen. Grotere vrijheid hierbij maakt het voor steeds meer mensen mogelijk een hbo-studie te volgen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die hun studie willen combineren met of onderbreken door betaald werk. Al met al vormt dit aspect van het vandaag gedane voorstel een belangrijke verbetering. De voorgestelde flexibilisering past uitstekend in het streven de aantrekkelijkheid van het hbo te vergroten voor brede groepen belangstellenden. Noodzakelijk is dat vanwege de grote vraag naar hbo-ers op de arbeidsmarkt en de toenemende tekorten aan hoog opgeleide werknemers.

Een goede illustratie vormt het duaal hbo. Steeds meer studenten kiezen voor een duale opleiding waarin periodes van studie worden afgewisseld met betaald werken. In het huidige systeem ondervinden deze studenten hinder van de ingewikkelde en rigide studiefinancieringsregels. Zo moeten zij op voorhand aangeven welk deel van het studiejaar zij willen studeren (wel recht op studiefinanciering) en welk deel zij willen werken (geen recht op studiefinanciering). In de voorstellen van minister Hermans kunnen duale studenten, net als voltijd studenten, zelf kiezen wanneer zij gebruik willen maken van hun recht op studiefinanciering.

Over duaal onderwijs en andere elementen uit zijn voorstel wil minister Hermans verder praten met de HBO-raad en VSNU. De HBO-raad gaat hier graag op in. Twee onderwerpen wil de HBO-raad hierbij nadrukkelijk nog onder de aandacht brengen. In de eerste plaats betreft dat onduidelijkheid over snelle afstudeerders die verder willen studeren. In de voorstellen van Hermans krijgen studenten vier jaar studiefinanciering die zij na eigen keuze in een periode van tien jaar kunnen opnemen. Een snelle hbo-student die na drie jaar studie zijn diploma heeft behaald, heeft in principe ook nog ruimte voor één jaar studiefinanciering over. De HBO-raad vindt dat zo’n student deze ruimte mag aanwenden voor een vervolgstudie. Een tweede onduidelijkheid betreft het collegegeld. In de huidige situatie betalen alle voltijd studenten met studiefinanciering het wettelijk vastgestelde collegegeld. Voltijd studenten zonder studiefinanciering en deeltijd studenten betalen collegegeld dat de hogeschool vaststelt. Minister Hermans wil het collegegeld loskoppelen van studiefinanciering en alle studenten tot 30 jaar het wettelijk vastgestelde bedrag laten betalen. Onduidelijk is of dit ook geldt voor deeltijd studenten. Hogescholen willen het collegegeld voor hun deeltijdstudenten zelf blijven kunnen vaststellen. In de praktijk valt het aldus vastgestelde bedrag aanzienlijk lager uit dan het wettelijke collegegeld.

Deel: ' HBO-raad positief over flexibilisering studiefinanciering '
Lees ook