HBO-Raad


Persberichten

03-03-1999
HBO-raad oneens met bezuiniging kunstonderwijs: Van der Ploeg kort hbo onevenwichtig

Het bestuur van de HBO-raad is het oneens met de inhoud van de brief waarmee staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) de Tweede Kamer vandaag informeert over de bezuiniging van 25 miljoen gulden op het kunstonderwijs. De inhoud van de brief is op onderdelen in strijd met de uitkomst van de besprekingen die de Staatssecretaris hierover met de HBO-raad voerde. De Staatssecretaris stelt dat vanaf 2001 structureel nog 10 miljoen gulden op het kunstonderwijs in het hbo bezuinigd moet worden. Ten onrechte wekt hij de indruk dat de hogescholen, ondanks hun herhaalde principiële bezwaren, met deze berekening instemmen.

In zijn brief zegt de Staatssecretaris dat de HBO-raad zou hebben gevraagd de bezuiniging ten laste te brengen van kunstopleidingen in het wetenschappelijk onderwijs en de Cultuurwerkplaatsen. Feit is dat zo’n invulling van een deel van de bezuiniging reeds aan de orde was in het algemeen overleg van de Kamer met staatssecretaris Nuis op 18 juni 1997 (Kamerstuk 24 556 nr. 30, 1996-1997). De heer Nuis zegde toen toe schriftelijk in te gaan op pseudo-opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs. In overeenstemming hiermee is dan ook in de door de Staatssecretaris gepresenteerde tabel een pm-post opgenomen. Ten onrechte wordt echter in de tekst van de brief gesuggereerd dat de volle 10 miljoen gulden vanaf 2001 op het kunstonderwijs in het hbo zal worden gekort en de pm-post dus nul zal zijn. De HBO-raad acht dit een verkeerde voorstelling van zaken. Het hbo nam eerder al 6 miljoen gulden aan bezuinigingen voor zijn rekening door het opheffen van pseudo-kunstopleidingen. Nu ook de resterende bezuinigingen uitsluitend ten laste van het kunstonderwijs binnen het hbo gebracht worden, is sprake van een onevenredige aanslag op deze sector.

EINDE PERSBERICHT

Deel: ' HBO-raad Van der Ploeg kort hbo onevenwichtig '
Lees ook