Hogeschool Holland

Extra onderwijsvorm: de opleiding Technische Verpleegkunde

HBO Technische Verpleegkunde

Afwisseling! Dat is het sleutelwoord bij het beroep verpleegkundige. Die afwisseling geldt niet alleen voor de dagelijkse werkzaamheden, maar ook voor de brede inzetbaarheid binnen de gezondheidszorg. Ook vanuit de zorgsector wordt de roep om verpleegkundigen met een brede, specialistische en flexibele inzetbaarheid steeds luider. De opleiding Verpleegkunde reageert als altijd alert op deze vraag. Met ingang van het studiejaar 1999/2000 starten we met een extra onderwijsaanbod: een voltijd programma HBO Technische Verpleegkunde.

Toekomstgerichte studie

In de toekomst kunnen we verdere verschuivingen verwachten in de zorgvraag. Het werk van de verpleegkundige zal van karakter veranderen. Zowel in ziekenhuizen als in thuiszorgsituaties, worden de taken technischer en meer specialistisch. Steeds meer werk vindt plaats op technisch geavanceerde afdelingen en met bijbehorende apparatuur. Voor de verpleegkundige die aan de slag wil in intensieve zorgsettings, bijvoorbeeld op een afdeling spoedeisende hulp, anesthesie, intensive care, hartbewaking of op een verkoeverkamer, is nu eerst nog een vervolgopleiding van een à twee jaar noodzakelijk. Als je nu kiest voor de HBO Technische Verpleegkunde anticipeer je op de toekomst. Met deze opleiding kun je na afstuderen direct starten op een van deze zorgafdelingen. Maar ook als je niet in een van deze zorgsettings aan het werk gaat, is de technische specialisatie een waardevolle aanvulling op je verpleegkundige deskundigheid.

Toegevoegde waarde

Bij de start van je opleiding Verpleegkunde, kun je kiezen voor de technische specialisatie. Deze bestaat uit een verrijkingsstroom, die je volgt naast de reguliere opleiding Verpleegkunde. Dit betekent natuurlijk wel een verzwaring van je studielast, maar tegelijkertijd een belangrijke toegevoegde waarde. Als je kiest voor de HBO Technische Verpleegkunde loop je stage op zorgintensieve afdelingen of in zorgintensieve thuiszorgsituaties. In het begin van het eerste jaar is er een oriënterende fase, waarin je een beeld krijgt van het werk in diverse zorgsettings en van de aard van de verzwaarde studie. Na deze fase volgt een advies, waarna je de ingeslagen weg al dan niet vervolgt. De genoemde verrijkingsstroom levert geen extra studiepunten op, maar naast je diploma ontvang je een getuigschrift waarop de toegevoegde compententies staan vermeld.

Techniek naast zorg

Zoals de naam al aangeeft biedt de HBO Technische Verpleegkunde een uitdagende combinatie van zorg en techniek die toepasbaar is in ziekenhuis, instelling en thuiszorg. Een heel bijzonder aspect van deze unieke opleiding is de integratie van een groot deel van de Nederlandse anesthesie-opleiding, waarbinnen techniek en zorg al vele jaren hand in hand gaan.

Programma

Fontys Hogescholen en Hogeschool Holland ontwikkelen het studieprogramma van de HBO Technische Verpleegkunde in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers , de Stichting BIGRA en gezondheidszorginstellingen.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar met een HAVO/VWO of MBO diploma. Het profiel natuur en techniek werkt in je voordeel. We verwachten van de student dat hij hoge eisen stelt aan de opleiding. Zo stelt de opleiding ook hoge eisen aan de student. Een adviesgesprek met een van de docenten is daarom onderdeel van de toelatingsprocedure

Aanmeldingsprocedure

Je meldt je aan voor dit programma door het formulier uit de instroomwijzer naar IBG in Groeningen te sturen. De opleidingscode is 4560. Na verloop van tijd ontvang je van de hogeschool een inschrijvingspakket waarop je kunt aangeven dat je het voltijd programma HBO Technische Verpleegkunde wilt volgen.

Start

Vanaf het komende studiejaar, dus in september 1999, kun je starten met het voltijd programma HBO Technische Verpleegkunde.

Plaats

De HBO Technische Verpleegkunde is uitsluitend te volgen aan de Hogeschool Holland in Diemen en Fontys Hogescholen in Eindhoven. Klik hier voor een overzicht van de andere HBO-V opleidingen aan de Hogeschool Holland.

Meer weten?

Voor meer informatie over de HBO Technische Verpleegkunde kun je contact opnemen met:

Fontys Hogescholen
Opleiding Verpleegkunde
Postbus 347
5600 AH Eindhoven
Telefoon 040 260 57 97
https://www.fontys.nl/vpk

Hogeschool Holland
Onderwijs Voorlichtingscentrum
Postbus 261
1110 AG Diemen
020 495 1000
info@hsholland.nl

Deel: ' HBO Technische Verpleegkunde op Hogeschool Holland '
Lees ook