Rijksuniversiteit Groningen


Promotie

Hechting composietmateriaal tot op het atoom in beeld

Het motto 'samen sterk' geldt ook voor materialen, zegt technische natuurkundige Bas Groen. De beste eigenschappen van verschillende soorten materialen kunnen soms gecombineerd worden tot een materiaal van een nieuwe soort: een composiet. Het probleem is echter de hechting, want niet alle materialen 'houden' even veel van elkaar. Groen onderzoekt in zijn proefschrift de combinatie van metaal (goed vervormbaar en taai) met een slijtlaag van keramiek (erg slijtvast, maar bros). De onderzoeker probeert de vraag hoe de hechting er precies uitziet te beantwoorden door af te dalen naar het atomaire niveau. Hij maakt daarbij gebruik van een 'hoge resolutie elektronenmicroscoop'. Met dit instrument onderzoekt hij de vervormingen in de metaalstructuur die veroorzaakt worden door de laag keramisch oxide. Naar mate de hechting sterker is, zal de invloed van het keramische laag op het metaal groter zijn. De microscopische technieken die Groen gebruikt, zijn bijzonder nauwkeurig. Hij kan vervormingen van het metaalrooster waarnemen ter grootte van 0,01 nanometer (een honderdmiljoenste deel van een millimeter, vergelijkbaar, aldus Groen, met een haar op een voetbalveld). Doel van het onderzoek is het ontwerpen van nieuwe materialen gemakkelijker te maken. Nu de hechtlaag zo nauwkeurig kan worden waargenomen, kunnen experimenten met verschillende combinaties en manieren van combineren beter gevolgd worden.

Groen (Groningen, 1971) studeerde technische natuurkunde in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de onderzoekgroep Materiaalkunde van de vakgroep Technische fysica van de RUG. FOM financierde het onderzoek. Groen gaat per 1 oktober werken bij Philips Electron Optics/FEI in Eindhoven.


Datum en tijd

vrijdag 17 september 1999, 14.15 uur


Promovendus

H.B. Groen, Fr. van Mierisstraat 55, 9718 SR Groningen, tel. (050)363 49 08, fax (050)363 48 81 (werk), tel. (050)311 34 66 (privé)


Proefschrift

Misfit dislocation patterns studied with High Resolution TEM


Promotor

prof.dr.J.Th. De Hosson


Faculteit

wiskunde en natuurwetenschappen


Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Hechting composietmateriaal tot op het atoom in beeld '
Lees ook