CBS Persbericht


Datum: 04-01-99

Hectische beurs sluit 1998 positief af

Voor beleggers in Nederlandse aandelen is 1998, ondanks de forse koerscorrectie in het derde kwartaal, een goed jaar geweest. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat het totale rendement van aandelen in 1998 hoger was dan het gemiddelde rendement van de afgelopen 15 jaar. De Amsterdamse beurs heeft het wederom beter gedaan dan het wereldgemiddelde.

Rendement aandelen 22,3%

De CBS-herbeleggingsindex voor aandelen genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs is in 1998 geëindigd op 1320,1. Het totale rendement van aandelen over 1998 bedraagt hierdoor 22,3%. Dit is hoger dan het gemiddelde rendement van de afgelopen vijftien jaar (18,8%).

Amsterdam rendeert opnieuw beter dan wereldindex

De Amsterdamse effectenbeurs heeft het beter gedaan dan het wereldgemiddelde. De MSCI-wereldherbeleggingsindex is in 1998 met 17,0% gestegen. Het is het zevende opeenvolgende jaar dat Amsterdam beter presteert dan het wereldgemiddelde. De afgelopen vijftien jaar is de MSCI-wereldherbeleggingsindex met gemiddeld 12,1% per jaar gestegen.

Bouw en hightech doen het slecht

Tussen bedrijfstakken bestaan grote verschillen in rendement. Het rendement is het hoogst in de sector transport en communicatie (+71,2%). Daarnaast hebben de banken en verzekeraars goed gepresteerd (+61,1%). Ondernemingen in de bouwnijverheid zijn er in negatieve zin uitgesprongen (-22,2%). Opvallend is ook het resultaat van de kleinere hightech-fondsen. De graadmeter van deze fondsen, de CBS/Wesselius MITS-herbeleggingsindex, is in 1998 met 1,2% gedaald. In 1996 en 1997 bedroeg het totale rendement van de kleinere hightech-fondsen achtereenvolgens nog 108,1% en 80,7%.

Koersen kleine ondernemingen blijven achter

De koersen van de grote ondernemingen zijn in 1998 sneller gestegen dan de koersen van de kleine en middelgrote fondsen. De AEX-index, waarin de 26 meest verhandelde fondsen zijn opgenomen, is met 29,8% gestegen. Dit is bijna twee keer zoveel als de stijging van de CBS/NIB-koersindex voor kleine en middelgrote ondernemingen (15,3%).

Aandelenfondsen Nederland verslaan index nipt

Beleggingsfondsen die zich richten op Nederlandse aandelen, hebben in 1998 een rendement behaald van 23,0%. Dit is iets hoger dan het rendement van alle Nederlandse aandelen tezamen (22,3%). Het rendement van beleggingsfondsen die wereldwijd in aandelen beleggen, is met 19,9% bij dit gemiddelde achtergebleven. Wel hebben ook deze fondsen een hoger rendement behaald dan het gemiddelde van de markt waarop zij beleggen (17,0%).

Rendement obligaties bovengemiddeld

Beleggers in obligaties hebben een goed jaar achter de rug. Ondanks de lage rente zijn de obligatiekoersen gestaag gestegen. Over 1998 bedraagt het rendement van obligaties 10,6%. Dit is 2,1 procentpunten hoger dan het gemiddelde rendement van de afgelopen vijftien jaar (8,5%).

Technische toelichting

De koersindex geeft de ontwikkeling weer van het gemiddelde koersniveau. De herbeleggingsindex geeft de waardeontwikkeling van effecten weer, vermeerderd met rente- en dividenduitkeringen. Het totale rendement van een belegging wordt berekend uit de herbeleggingsindex en is de som van het koersrendement en het dividendrendement. De beleggingsindices houden geen rekening met transactiekosten, zoals aan- en verkoopkosten en bewaarloon. Ook met fiscale consequenties is geen rekening gehouden.

De invoering van de Euro heeft geen invloed op de aandelenindices van het CBS, omdat de hoogte van de index niet beïnvloed wordt door de meeteenheid. Ontwikkelingen op de langere termijn zijn daardoor goed te beoordelen met de aandelenindices die het CBS berekent.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met drs. P.A. van der Beek, tel. (070) 337 45 62; e-mail: pbek@cbs.nl . Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1: Indexcijfers en rendement van aandelen en obligaties

https://www.cbs.nl/nl/diensten/persberichten/pb99n001.htm Laatst gewijzigd: 04 januari 1999

Deel: ' Hectische beurs sluit 1998 positief af '
Lees ook