Hedy D’Ancona reikt prijs Gouden Pact uit /Festival of Older People


17 en 18 oktober 2017, ZIMIHC theater Zuilen Utrecht

Utrecht, 20170926 -- Op het Festival of Older People zullen het Humanistisch Verbond, Stichting Humanitas Rotterdam, Universiteit voor Humanistiek en Vereniging Humanitas gezamenlijk een prijs uitreiken. Deze humanistische prijs gaat naar een vernieuwend initiatief dat het ideaal van de inclusieve samenleving op kleinschalige wijze realiseert; naar een project waarbinnen iedereen – jong en oud, kwetsbaar en minder kwetsbaar – als méns de ruimte krijgt en gelijkwaardig kan meedoen. Zo’n plek verdient de erkenning en zichtbaarheid die deze prijs met zich meebrengt. De prijs wordt op 17 oktober uitgereikt door Hedy d’Ancona, die over deze thematiek eerder dit jaar de Socrates Lezing heeft gehouden.

Congres en Festival

Met de slogan 'Ouderen bestaan niet' organiseert The FAKETORY op 17 en 18 oktober het Festival of Older People in Utrecht een conferentie en festival over de vergrijzing.

Vergrijzing...
Vergrijzing...

Sprekers zijn Hedy d’Ancona, Boris van der Ham, Freek de Jonge, Martijn van Oorschot, Sabya van Elswijk, Lisette de Groot, Frans Verhaaren, Karin Bruers, Sylvana Simons, René ten Bos, Harry Starren, Anja Meulenbelt en Anja Machielse.

En met bijdragen van De Lofties, Nocturne, Ongoing, Stut Theater, Jacqueline de Savornin Lohman, Peter Klashorst, Aatje Veldhoen, ZIMIHC band, Meneer Baron, Jewel of Jazz, Truus Engels, DJ Misterjan, Zuilens Fanfare Corps, Ni-Shiang Chinese Opera, en nog veel meer.

Achtergrond

Demografische veranderingen dwingen ons de beeldvorming rond ouderen te veranderen van 'afgedankt' en 'kostenpost' naar 'participerend en actief deelnemend aan de samenleving'. Dat is het besef waar dit festival met een congres, met muziek, kleinkunst en exposities iedereen bewust van wil maken.

"De vraag is wat het betekent om ouder te worden", zegt Martijn van Oorschot van The FAKETORY. "Nederland loopt vol met allerlei initiatieven voor zorg en voor zakelijke innovatie om de ouder wordende maatschappij te bedienen. Er wordt alleen een belangrijke vraag vergeten. Daardoor komen er allerlei oplossingen die het probleem erger maken: de beleidsmakers weten wat goed voor is ouderen, en dus moeten alle ouderen verplicht punniken.

"Het debat over de inrichting van onze maatschappij, met uiteindelijk 35% van de bevolking boven de 65, kan pas zinvol worden gevoerd als we weten wat het betekent om oud te zijn en daar weten we niet veel van. Wij gaan in Nederland niet goed om met onze ouderen en veel ouderen komen daar onvoldoende tegen in opstand."

Congres

Op het congres zullen deskundigen hun licht laten schijnen over het concept 'ouderen bestaan niet'. De organisatoren dr. Martijn van Oorschot en drs. Sabya van Elswijk hebben afgelopen 10 jaar internationaal wetenschappelijk onderzoek gedaan en zorgen samen met de andere sprekers van het festival, voor een wetenschappelijk gefundeerd verhaal.

Het congresprogramma vermeldt inhoudelijke medewerking van onder anderen Anja Machielse (hoogleraar), René ten Bos (filosoof), Hedy d’Ancona (feministe en sociaal wetenschapper), Martijn van Oorschot (antropoloog) Anja Meulenbelt (schrijver), Karin Bruers en Freek de Jonge (cabaretiers) en feministen zoals de 91-jarige Jenny Schneider - van Egten en de 84-jarige cabaretière Jacquelien De Savornin Lohman.

De deelnemers aan het Congres zijn alle professionals die zich bezighouden met ouderen. Dat zijn de gemeenten, de professionals in zorg en welzijn, adviesbedrijven die deze “markt” bedienen en de gemeentelijke overheid. Dit zijn ongeveer een miljoen mensen in Nederland.

Festival

Er wordt niet alleen gepraat over dit vraagstuk. Dat ouderen niet passen in de vanzelfsprekende categorieën wordt ook zichtbaar door film, muziek, kleinkunst en beeldende kunst. Er is een filmfestival en een kleinkunstfestival vol dans, ballet, muziek, toneel en theater.

Heel het theater hangt vol met Kunst van en/of door ouderen. Huizen met zorg zoals het Ramses Shaffy huis en het Rosa Spier Huis doen dapper mee. Kunstenaars zoals Peter Klashorst, Aat Veldhoen, SmitsKóvacs, Loree Oudejans, Ama Kaag en Ronald Merkesteijn tonen hun werk.

Het festival is voor iedereen die geïnteresseerd is in de verandering die een vergrijzende maatschappij met zich meebrengt.

Om het festival in brede kringen bekend te maken, werkt de Stichting The Faketory samen met ActiZ, Sociaal Werk Nederland, de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Leiden, de directie Zorg en directie Welzijn van het ministerie van SZW, en nog een flink aantal andere partijen.

Expositie

In het gemeentehuis van Utrecht naast het Centraal Station is een expositie van drie maanden met werk van Peter Klashorst, Martijn Crowe en Ronald Merkesteijn. Het werk wordt met de benodigde info op de meest bezochte plek van het gemeentehuis tentoongesteld.

Van Oorschot: "Het gaat hier om een sociale vernieuwing van onze maatschappij die zijn weerga niet kent dankzij de demografische verschuiving van onze bevolking. Het wordt tijd dat we actief in debat gaan met elkaar zodat we deze verschuiving duurzaam kunnen begeleiden. Legitimatie is gegarandeerd door een breed maatschappelijk draagvlak. Pitchen en roeptoeteren van het eigen belang zijn niet helpend en dat zullen we ook niet doen."

Humanistisch Verbond
Stichting Humanitas Rotterdam

Universiteit voor Humanistiek

Vereniging Humanitas

www.festivalofolderpeople.nl
www.thefaketory.org
www.kentconsultants.com

Waar en Wanneer

Dinsdag 17 en woensdag 18 oktober 2017
ZIMIHC theater Zuilen
Prinses Christinalaan 1
3554 JL Utrecht


Deel: ' Hedy D’Ancona reikt prijs Gouden Pact uit /Festival of Older People '
Lees ook