Wageningen Universiteit

Landbouw op de schop: is er eigenlijk nog perspectief?

Debat Gerrit Meester (LNV / cie Wijffels) & Pieter Vereijken (Plant Research International)

Heeft de landbouw in Nederland toekomst?

Datum: 20/09/2001
Tijd: 20:00 uur
Plaats: De Wereld (366), Capitulatiezaal, 5 Meiplein 1, Wageningen Contactpersoon: Geert Munnichs, Studium Generale: 0317-483827 of geert.munnichs@sg.osa.wau.nl

Toelichting: De Nederlandse landbouw wordt geteisterd door affaires. Varkenspest, dioxinekippen, gekke koeienziekte, mond- en klauwzeer, alsook de aanhoudende problemen op het gebied van mestoverschotten, pesticidengebruik en dierenwelzijn laten zien dat er veel mis is binnen de sector. Recente rapporten van de commissie Wijffels, LTO-Nederland en Stichting Natuur en Milieu laten daar geen misverstand over bestaan. Verbeteringen op het gebied van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn zijn dan ook dringend nodig. En ook vanuit landschappelijk oogpunt worden steeds hogere eisen gesteld aan het landelijk gebied. Maar over de vraag HOE NU VERDER? lopen de meningen zeer uiteen. Moeten we doorgaan op de ingeslagen weg van schaalvergroting en automatisering, waardoor we het productieproces nog verder onder controle kunnen brengen - met nu ook nadrukkelijk aandacht voor milieu en dierenwelzijn? Of moeten we het over een heel andere boeg gooien en juist investeren in alternatieve benaderingen als de biologische landbouw? Of heeft de landbouw in Nederland haar beste tijd gehad, is de toekomst aan de hightech voedselindustrie en hebben we daarnaast vooral behoefte aan natuur- en landschapsbeheer? Over deze vragen organiseert Studium Generale een serie debatavonden onder de titel 'Landbouw op de schop'.

Op deze derde avond staan het toekomstperspectief van landbouw in Nederland centraal. In haar advies aan de minister van LNV pleit de commissie Wijffels voor een maatschappelijk verantwoorde veehouderij, met duurzaamheid en dierenwelzijn als centrale aandachtspunten. Maar kan de landbouw in Nederland aan deze hoge standaarden voldoen? Heeft ze niet haar beste tijd gehad en gaan we niet steeds meer toe naar een situatie waarin - hightech - voedselproductie en landschap van elkaar worden ontkoppeld?

Sprekers: Gerrit Meester (Ministerie van LNV, lid van de commissie Wijffels) en Pieter Vereijken (Plant Research International, Wageningen UR)

Deel: ' Heeft de landbouw in Nederland toekomst '
Lees ook