Ingezonden persbericht


PERSBERICHTHeel Nederland jureert Baanbrekerprijs 2001

Eindhoven, 6 september 2001
Nadat Start Foundation vandaag drie nominaties voor de Baanbrekerprijs editie 2001 bekendmaakte, krijgt heel Nederland de komende weken gelegenheid de winnaar te kiezen. Het gaat om de grootste Nederlandse prijs voor vernieuwende reïntegratieplannen, met een hoofdprijs van ' 350.000,- voor uitvoering van het winnende plan en individuele beloningen van nog eens ' 15.000,-, ' 10.000,- en

' 5.000,- voor de bedenkers van de genomineerde plannen. Via een reeks evenementen met gastrollen voor prominente Nederlanders kan elke Nederlander zijn/haar stem uitbrengen.

Het jureren kan op elk gewenst moment tussen 1 oktober en 1 november via internet, www.baanbrekerprijs.nl; via het speciale gratis telefoonnummer 0800-1201; of tijdens één van de bijzondere jurymomenten. De verkiezingstournee reist langs verschillende deeljury s, waaronder werkgevers, gehandicapten, gedetineerden en jongeren en langs bijzondere locaties. Zo zullen op nader te bepalen data stemhokjes worden ingericht op de Bataviawerf bij Lelystad en op het Haagse Binnenhof.

Om zoveel mogelijk kiezers te trekken heeft de Start Foundation zich verzekerd van de medewerking van wereldkampioen boksen Raymond Joval, TMF-DJ Tooske, paralympic zwemmer Jurjen Engelsman, politicus Johan Stekelenburg en Jan Troost, voorzitter van de Nationale Gehandicaptenraad.

Winnaars

De eerste Baanbrekerprijs ging in 2000 naar de Tilburgse Dinja van Gestel. Het door haar voorgestelde televisieprogramma gaat op 22 september bij Omroep Brabant TV in première onder de titel Hi5 . Hi5 volgt in acht afleveringen vijf werklozen op jacht naar werk.

Uit de ruim 180 inzendingen die dit jaar vanuit het gehele land, zowel uit kringen van professionals als ver daarbuiten binnenkwamen, selecteerde een deskundig panel drie kanshebbers. Welk plan een vliegende start zal krijgen, blijft nog spannend tot 8 november. Nederland kan kiezen uit:

Zigeuners in Stein werken aan werk

Uit het Limburgse Stein komt het voorstel van de heer N. Rosenberg om een bijzondere werkcoöperatie op te richten. Hij stelde zijn plan op namens de Stichting Romene Sinti en hoopt er de kloof tussen het bedrijfsleven en de Romene Sinti, beter bekend als zigeuners, mee te overbruggen. Het is de bedoeling dat de coöperatie werk aanneemt van de gemeente en/of de lokale ondernemers en voor de uitvoering ervan leden uit de Romene Sinti gemeenschap inschakelt. Deze mensen zouden graag deelnemen aan het arbeidsproces maar krijgen op grond van vooroordelen weinig kans. De werkcoöperatie kan voor hen een eerste stap naar reguliere arbeid zijn. Dat de groep zelf deze verantwoordelijkheid op zich neemt, maakt het project bijzonder.


· Crèche buiten kantoortijden

Mevrouw C. Manukure uit Amsterdam diende namens de Ghanese vrouwenorganisatie WIPSA (Women in Positive Social Action) een plan in voor de oprichting van een 24-uurs kindercrèche waar vrouwen die slechts buiten reguliere kantoortijden kunnen werken bijvoorbeeld op Schiphol- hun kinderen aan professionele verzorgers kunnen toevertrouwen. Het ontbreken van goede kinderopvang vormt voor de vrouwen uit deze groep een ernstige belemmering om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Het plan bevat tevens het voorstel om vrouwen uit deze doelgroep op te leiden tot gediplomeerde kinderverzorgsters.


· Alladin en de wonderlamp

WAO-ers die op arbeidstherapeutische basis in een functie geplaatst worden, keren sneller terug in het arbeidsproces. Jeanine Verburg uit Amsterdam stelt daarom voor dat alle 1400 managers van de Nederlandse vestigingen van haar werkgever, de internationale cateraar Compass Group, zich op projectmatige basis laten adviseren door een deskundige, die (nog) een WAO-uitkering heeft. Het advies moet met het management of met organisatieaspecten van het bedrijf te maken hebben. Dit reïntegratieproject moet er toe leiden dat 1400 WAO-ers uit hun sociale isolement worden gehaald en dat hun gevoel van eigenwaarde, zowel wat betreft zichzelf als het werk, weer wordt geactiveerd.

Uitslag

Na de jurytournee en na telling van alle per internet en 0800-1201 uitgebrachte stemmen volgt tijdens een wervelende show in theater Junushoff te Wageningen op donderdag 8 november de definitieve uitslag.

Start Foundation

Ondanks de goede economische ontwikkelingen kunnen veel mensen geen baan vinden. Met name groepen als ouderen, gehandicapten, allochtonen en herintreders komen moeilijk aan de slag. Binnen de Startorganisatie is de Start Foundation in het leven geroepen om projecten te entameren in het belang van deze moeilijk bemiddelbare groepen. De Baanbrekerprijs is één van de initiatieven van de Foundation.

Deel: ' Heel Nederland jureert de Baanbrekerprijs 2001 '
Lees ook