TuinbouwNet


Heffing groenten en fruit in aantocht

Alle groente- en fruittelers ontvangen begin december een rekening voor de bijzondere heffing. Daarmee betaalt het Productschap Tuinbouw (PT) onderzoek, promotie en milieuzaken. Het grootste deel is bestemd voor praktijkonderzoek.

Deze heffing is uitsluitend bestemd voor telers. Per gewasgroep is een tarief vastgesteld. Dat tarief is tot stand gekomen op basis van de begrotingen die LTO en NFO bij het productschap hebben ingediend. De glasgroentetelers brengen dit jaar 7,2 miljoen gulden bijeen, de vollegrondsgroentetelers bijna 5,9 miljoen en de fruittelers 3,9 miljoen gulden.

De bijzondere heffing wordt berekend naar teeltoppervlakte. De gegevens daarover hebben de telers opgegeven bij de landbouwtelling.

Voor de groentetelers betekent dit het laatste jaar van de areaalheffing. Vanaf volgend jaar wordt de heffing niet meer berekend over het teeltareaal, maar over de omzet. De fruitteeltsector heeft echter de voorkeur gegeven aan een areaalheffing.

De bijzondere heffing is een andere dan die bij de veiling of handel wordt ingehouden.Die heffing wordt door de teelt en handel gezamenlijk betaald. Daarmee worden activiteiten gefinancierd als belangenbehartiging in Den Haag en Brussel, marktonderzoek, kwaliteitsondersteuning en -controle (KCB). Ook de promotiecampagne `Eet meer' van het Voorlichtingsbureau Groenten en Fruit wordt ermee betaald.

Deel: ' Heffing groenten en fruit in aantocht '




Lees ook