TuinbouwNet


Heffing op aardgas niet gewijzigd

De heffing op aardgas voor tuinbouwbedrijven bedraagt volgend jaar 0,4 cent per kubieke meter. Ook in 1998 en 1999 kwam de heffing op dit bedrag uit. De opbrengst wordt besteed aan energiebesparende maatregelen. Het Productschap Tuinbouw (PT) verstuurt de voorlopige aanslag voor de heffing deze maand.

Naar verwachting zal de heffing zo'n zestien miljoen gulden opbrengen. Dit geld wordt besteed aan voorlichting, bevordering van het gebruik van warmte-krachtinstallaties en optimale energievoorzieningen in nieuwe en bestaande tuinbouwgebieden.

Het uiteindelijke doel is de uitgangspunten van de Meerjarenafspraak Energie (MJA-E) te realiseren. Hierin is met de overheid afgesproken dat de tuinbouw in het jaar 2000 de helft minder energie per eenheid product verbruikt in vergelijking met 1980. Mede door deze afspraak heeft de sector een voorkeurspositie gekregen bij de regulerende energiebelasting (REB) op aardgas.

Volgend jaar zal ook veel aandacht besteed worden aan de op handen zijnde liberalisering van gas- en energiemarkten. Om de sector hierop voor te bereiden hebben LTO-Nederland en het Productschap Tuinbouw (PT) het plan "Gas voor de Kas" in gang gezet. Ondernemers in de tuinbouw worden via een nieuwsbrief geïnformeerd over de gevolgen van de vrije energiemarkt. Ook op de Internetsite van het productschap (www.tuinbouw.nl) is informatie beschikbaar.

De heffing geldt voor alle tuinbouwbedrijven (glastuinbouw, bloembollen en paddestoelen) die per jaar 30.000 kuub gas of meer verbruiken. De energiedistributiebedrijven innen de heffing voor het PT. Elke maand vermeldt het energiebedrijf het te betalen bedrag op de rekening van de tuinders. Na afloop van het jaar volgt de definitieve aanslag en worden de verschillen rechtgetrokken met de al betaalde bedragen.

Deel: ' Heffing op aardgas voor volgend jaar niet gewijzigd '
Lees ook