Gemeente Rotterdam

Maria Heiden en wethouder Kombrink openen 2e 'Motta's Raadsledenhoekje'

Wethouder Hans Kombrink (onder meer Cultuur) opent met publiciste-boekhandelaar-presentatrice van de Floorhow Maria Heiden donderdag 20 september om ca. 1615 uur in de hal van het stadhuis de expositie 'Motta's Raadsledenhoekje - de Tweede Ronde'. De expositie, waarvoor gemeenteraadsleden een favoriet kunstwerk uit privébezit tijdelijk ter beschikking stellen, is een bijdrage van de gemeenteraad aan R2001. Het enthousiasme in de raad voor dit initiatief van raadslid-beeldend kunstenaar Ronald Motta is zo groot, dat tweemaal een tentoonstelling wordt ingericht. De eerste was in juni/juli te zien. Vrijwel de gehele gemeenteraad heeft voor één of beide exposities kunstwerken beschikbaar gesteld. Deze keer is onder meer werk te zien van Elly Hendrix, Peter Struycken en Co Westerik. Ook hebben veel raadsleden geliefde werken van onbekende kunstenaars ingezonden. De expositie is van 20 september tot en met 26 oktober op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur te bezichtigen. In een bijbehorende brochure geven raadsleden (en de gemeentesecretaris) een toelichting op hun keuze.

Deel: ' Heiden en Kombrink openen 2e 'Motta's Raadsledenhoekje' '
Lees ook