HEIDEVERENIGING ERICULTURA OPGEHEVEN


Door Ericultura opgebouwde informatie nu beschikbaar via internet

LOOSDRECHT, 20120202 -- Na 40 jaar houdt de Nederlandse Heidevereniging Ericultura op te bestaan. In de periode 1971 tot en met 2011 verleende een aanzienlijk aantal heidespecialisten haar medewerking door het verstrekken van een breed scala aan informatie met betrekking tot heide en heidetuinen in verschillende facetten.

[logo Nederlandse Heidevereniging Ericultura] Om niet alle in de afgelopen jaren bijeengebrachte wetenswaardigheden verloren te laten gaan is er nu een speciale website geopend: www.heideverenigingericultura.nl. Daarop is een samenvatting van de belangrijkste informatie opgenomen zodat belangstellenden die alsnog kunnen raadplegen. De website bevat een verscheidenheid aan onderwerpen zoals richtlijnen bij de aanleg en het onderhoud van heidetuinen, een overzicht van het heidesortiment, tips bij het kopen van heideplanten, het snoeien van heide, het stekken van Erica en Calluna en aanvullende Ericaceeën voor de heidetuin.

De belangrijkste reden voor de opheffing van Ericultura is dat in de loop der jaren de belangstelling voor heide en heidetuinen in het algemeen is afgenomen. Vooral hierdoor werd de vereniging al geruime tijd geconfronteerd met een dalend aantal leden, wat er uiteindelijk toe leidde dat de vereniging te klein werd om nog naar behoren te kunnen functioneren.

Deel: ' Heidevereniging Ericultura opgeheven '
Lees ook