Heijmans N.V.

H

Bericht voor de pers 24 januari 2000

HEIJMANS NEEMT VAN DEN BERG GROEP IN BELGIË OVER

ROSMALEN - Heijmans N.V. (bouw en aanverwante activiteiten) verwacht overeenstemming te bereiken over de overname van Van den Berg N.V. Van den Berg heeft met name veel kennis van en een sterke positie op het gebied van aanleg van glasvezel-netwerken in België. Bij definitieve overeenstemming zal de transactie met terugwerkende kracht per 1 januari 2000 worden geëffectueerd. De overname wordt in contanten voldaan en zal met tenminste f. 0,30 ( 0,14) direct bijdragen aan de winst per aandeel van Heijmans over het jaar 2000.

Van den Berg heeft vestigingen in Wijnegem en Oelegem in België en is met name actief in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast is het bedrijf na een recente acquisitie ook werkzaam in Wallonië. Opdrachtgevers van Van den Berg zijn overheden, nutsbedrijven en bedrijven in de telecommunicatie. De landelijke overheid is een belangrijke opdrachtgever voor de aanleg en het onderhoud van communicatienetwerken en databekabeling. Gewestelijke overheden zijn opdrachtgever op het gebied van verkeerbegeleidingsnetwerken, praatpalen en openbaar vervoer. Nutsbedrijven zijn opdrachtgever op het gebied van gas-, elektriciteits- en TV-distributie. Voor opdrachtgevers in de telecommunicatie worden onder meer glasvezelkabels gelegd. Ongeveer 40% van de omzet wordt gerealiseerd in de glasvezelactiviteiten. Van den Berg heeft ruim 480 medewerkers en een jaaromzet van circa f 100 miljoen ( 44,6 miljoen). Het rendement ligt boven het Heijmans gemiddelde.

De voorgenomen overname past in de strategie de positie van Heijmans International op de Belgische markt te versterken en sluit goed aan op bestaande activiteiten van V.A.G. en Heijmans Aannemingen. Van den Berg zal op de Belgische markt onder eigen identiteit en management actief blijven. De Euro OR van Heijmans is over de voorgenomen samenwerking geïnformeerd.

De voorgenomen overname levert Heijmans kennis en ervaring op het gebied van glasvezeltechniek die op de gehele Benelux- markt zal worden ingezet. Alleen al in Nederland zal de komende jaren tenminste vijftien tot twintig miljard gulden ( 6,8 tot 9 miljard) worden geïnvesteerd in de aanleg van glasvezelnetwerken en bijbehorende apparatuur ter vervanging van het bestaande vaste telefoonnet. Heijmans wil ook in die markt nadrukkelijk een rol spelen.

Voor informatie:
A.H.M. van Lith
Secretaris raad van bestuur
tel: (073) 528 92 32
e-mail: F.vanLith@Heijmans.nl

Deel: ' Heijmans neemt Van den Berg Groep in BelgiË over '
Lees ook