universiteit van tilburg

30 januari 2008

hein van oorschot herbenoemd als collegevoorzitter uvt

het stichtingsbestuur van de universiteit van tilburg heeft collegevoorzitter hein van oorschot herbenoemd voor een nieuwe termijn van vier jaar. hij zal de koers van internationalisering en profilering op basis van kwaliteit voortzetten.

hein van oorschot is sinds 1 mei 2004 voorzitter van het college van bestuur van de universiteit van tilburg. tot zijn portefeuille behoren onder meer algemeen bestuurlijke zaken en coördinatie, identiteit, bestuurlijke en maatschappelijke representatie, strategisch beleid, personeelsbeleid, studentenbeleid, facilitair beleid, ict, communicatie en financiën. het college van bestuur bestaat verder uit rector magnificus prof. dr. frank van der duyn schouten.

zichtbaarheid
in de afgelopen jaren heeft van oorschot vooral nadruk gelegd op internationale profilering van het onderzoek en het onderwijs. "De concurrentie tussen instellingen neemt toe, zowel tussen Nederlandse instellingen onderling als met buitenlandse instellingen. Dit maakt een heldere profilering van het onderwijs en onderzoek van de UvT noodzakelijk. We streven ernaar - en met succes - om te behoren tot de Europese eredivisie", aldus de collegevoorzitter. In de praktijk is deze visie terug te vinden in bijvoorbeeld een stijgend aantal buitenlandse studenten, nieuwe strategische samenwerking met buitenlandse universiteiten en de werving van een aantal topwetenschappers. Om de Universiteit van Tilburg nationaal en internationaal bekender te maken, wordt de komende jaren gewerkt aan verdere profilering van de instelling op basis van excellent onderzoek en onderwijs. Het onderwijs krijgt daarbij extra aandacht. "Onze onderzoeksinspanningen hebben veel vruchten afgeworpen. Ons onderwijs is zeker goed, maar moet ook bij de absolute top gaan horen", aldus Van Oorschot. Onder begeleiding van Van Oorschot zijn in 2006 de voormalige Theologische Faculteit Tilburg en de Katholieke Theologische Faculteit te Utrecht geïntegreerd. Vandaaruit is onder andere de kerkelijk erkende Faculteit Katholieke Theologie opgericht. Daarnaast heeft een fusie plaatsgevonden van de voormalige faculteiten Wijsbegeerte, Theologie en Communicatie tot de nieuwe brede Faculteit Geesteswetenschappen.

Mr. Hein M.C.M. van Oorschot (1952) studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en werkte achtereenvolgens bij het Ministerie van VROM, de gemeente Den Haag, managementbureau INB en de gemeente Tilburg, waar hij gemeentesecretaris was. Van 1997 tot 2004 was hij burgemeester van Delft. Hein van Oorschot is gehuwd en vader van drie kinderen.

Deel: ' Hein van Oorschot herbenoemd als collegevoorzitter UvT '
Lees ook