HEINEKEN NV

Integratie van Cruzcampo en El Aguila dichterbij

Heineken N.V. en S.A. El Aguila (waarvan Heineken 71,3% bezit) hebben overeenstemming bereikt over de acquisitie door El Aguila van Heinekens dochteronderneming Heineken España S.A., eigenaar van 98,74% van Grupo Cruzcampo S.A. De prijs zal gelijk zijn als die welke Heineken España betaalde aan Diageo voor de acquisitie van Cruzcampo onder aftrek van het vreemd vermogen van Heineken España, hetgeen resulteert in een prijs van EUR 165 miljoen. Heineken España heeft geen andere activa dan de aandelen van Cruzcampo en is niet betrokken bij enige andere activiteit dan die welke samenhangen met het eigendom van deze aandelen.

De acquisitie van Grupo Cruzcampo S.A. door Heineken España S.A. is op
17 december 1999 onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd door de Spaanse Ministerraad. In overeenstemming met de beslissing van de Spaanse regering, heeft Heineken een vertrouwelijk plan aan de Spaanse Mededingingsautoriteiten overlegd dat inmiddels is goedgekeurd.
Het bestuur van S.A. El Aguila heeft besloten een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen op 14 april 2000. De aandeelhouders zal toestemming worden gevraagd een aandelenemissie goed te keuren teneinde de acquisitieprijs te financieren.

Amsterdam, 21 maart 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Heineken Integratie Cruzcampo en El Aguila dichterbij '
Lees ook