European Commission

ip/01/994

Brussel,12 juli 2001

Commissie hecht goedkeuring aan verwerving door Heineken van medezeggenschap over de bieractiviteiten van BAYERISCHE BRAUHOLDING

De Europese Commissie heeft officieel toestemming gegeven voor een transactie waarbij Heineken (Nederland) medezeggenschap verkrijgt over de bierbrouwerij- en bierdistributieactiviteiten van Bayerische BrauHolding (Duitsland). Hiertoe hebben de betrokken partijen een gezamenlijke onderneming opgericht onder de naam Brau Holding International.

Bayerische Brauholding is een bierbrouwerij die vooral actief is in Duitsland en waarvan de voornaamste merken Paulaner en Kulmbacher zijn. Heineken is een brouwerij die over de hele wereld actief is in de productie, verkoop en distributie van bier en andere dranken en die bedrijfsactiviteiten heeft in de meeste lidstaten van de EU. In de gezamenlijke onderneming zullen de bieractiviteiten van Bayerische BrauHolding worden ondergebracht; Heineken neemt alleen een financiële deelneming en brengt geen bedrijfsactiva in.

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat de activiteiten van de betrokken partijen in sommige lidstaten van de EU elkaar niet of nauwelijks overlappen. In Italië is wel enige overlapping op de markt voor bier dat verkocht wordt via het horeca-kanaal. Maar gezien de concurrentiesituatie op deze markt heeft zij geoordeeld dat de gecombineerde positie geen problemen oplevert.

Deel: ' Heineken mag deelnemen aan Bayerische Brauholding '
Lees ook