HEINEKEN

Heineken verwerft Cruzcampo

Heineken verwerft Cruzcampo

Heineken verwerft 88,2 van de aandelen in Grupo Cruzcampo S.A., een belangrijke Spaanse brouwerijgroep. Hierover is overeenstemming bereikt met de gedistilleerd- en brouwerijgroep Diageo. Heineken is voornemens Cruzcampo en El Aguila, waarin Heineken een meerderheidsbelang van 72 heeft, te integreren tot één brouwerijgroep. Dit heeft de Raad van Bestuur van Heineken N.V. vandaag bekend gemaakt.

Het gezamenlijke marktaandeel van de twee ondernemingen zal ongeveer 37 bedragen. Met de acquisitie geeft Heineken invulling aan haar strategie om het distributiepotentieel van het Heineken merk te vergroten en een belangrijke positie te verwerven in de markten waarin zij opereert. Spanje is in omvang de derde biermarkt van Europa.

Cruzcampo, gevestigd in Sevilla, telt vijf brouwerijen. De productie bedroeg in 1998 zes miljoen hectoliter bier. De omzet over de periode juni 1997 - juni 1998 was 446 miljoen euro (984 miljoen gulden). Ultimo 1998 waren ruim 2.200 mensen werkzaam bij Cruzcampo.

El Aguila, gevestigd in Madrid, beschikt over twee brouwerijen. De onderneming produceerde in 1998 vier miljoen hectoliter bier. De omzet was in dat jaar 314 miljoen euro (690 miljoen gulden). Ultimo 1998 waren 1.230 mensen werkzaam bij El Aguila.

De voorgenomen fusie tussen Cruzcampo en El Aguila, die moet worden goedgekeurd door de aandeelhouders van beide ondernemingen, zal voordelen scheppen voor zowel consumenten en klanten als werknemers. De nieuwe brouwerijgroep zal als voornaamste merken Heineken, Cruzcampo en Aguila-Amstel voeren.

Cruzcampo en El Aguila sluiten geografisch goed op elkaar aan. Deze combinatie vergroot de distributiemogelijkheden van het Heineken merk, met name in het zuiden van Spanje. De realisatie van de synergievoordelen zal enige jaren in beslag nemen. De nieuwe combinatie zal naar verwachting vanaf komend boekjaar aan de winst van Heineken N.V. bijdragen.

De prijs die Heineken voor het belang van 88,2 betaalt zal ongeveer 108 miljard peseta (0,65 miljard euro; 1,43 miljard gulden) bedragen. Heineken financiert dit bedrag deels uit eigen middelen, deels door middel van bankleningen in Spanje. De transactie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese
mededingingsautoriteiten. Heineken werd geadviseerd door Credit Suisse First Boston.

Amsterdam, 10 juni 1999

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Albert Holtzappel, (020) 5239 355

10 jun 99 18:21

Deel: ' Heineken verwerft Cruzcampo '
Lees ook