Hogeschool van Amsterdam

Elsemiek Heins (instituutshoofd BCT) verlaat de HvA per 1/10/2001

(CvB 27/7/2001)

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat mevrouw E. Heins haar dienstverband met de Hogeschool van Amsterdam per 1 oktober aanstaande zal beëindigen. Zij heeft een functie geaccepteerd bij de Raad voor de Rechtspraak in Den Haag als afdelingshoofd Bedrijfsvoering. De combinatie van Instituutshoofd Bouwkunde en Civiele Techniek met een steeds meer falend openbaar vervoer, leidde tot een onaanvaardbare onbalans tussen werk en privé, waardoor zij dit besluit heeft genomen.

Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe functie en spreken onze dank uit voor het werk dat zij voor de Hogeschool heeft verricht.

Namens het College van Bestuur, G.T.C. Bonhof

Terug naar het inhoudsoverzicht
---

Deel: ' Heins verlaat Hogeschool van Amsterdam '
Lees ook