HEINZ COMPANY

Heinz kondigt Operation Excel aan

Heinz kondigt Operation Excel aan

Heinz kondigt yperation Excel~ aan en voorspelt groei van de winst per aandeel in de dubbele cijfers. De Weight Watchers activiteiten worden afgestoten. Heinz zal investeren in 'Centers of Excellence' voor zowel marketing als productie

Pittsburgh, 17 februari 1999 - H. J. Heinz Company (NYSE: HNZ) kondigde vandaag een over vier jaar lopend groei- en herstructureringsinitiatief aan, waarvan men verwacht dat het per jaar een besparing van 200 miljoen Amerikaanse dollar zal opleveren en dat het zal leiden tot een jaarlijkse toename van de winst per aandeel met 10 tot 12 procent over de volgende vier jaar. Dit initiatief, dat de naam yperation Excel~ meekreeg, werd vandaag in een presentatie voor een vergadering van de 'Consumer Analyst Group of New York' in Naples (Florida, V.S.) voorgesteld door William R. Johnson - voorzitter en algemeen directeur ('CEO') van Heinz.

Wat het financiële aspect betreft, verwacht men dat 'Operation Excel' over een tijdspanne van vier jaar het volgende oplevert:

. Besparingen van meer dan 200 miljoen dollar per jaar, die in Heinz merken kunnen worden geherinvesteerd;
. 2,5 miljard dollar vrije kasstroom;
. Volumegroei met 3 tot 4 procent per jaar;
. Rentabiliteit van het gednvesteerd kapitaal naar bijna 40 procent;
. Vergroting van de bruto winstmarges naar 42 procent; . Een volgehouden belastingtarief van 35 tot 36 procent; en . In het volgende jaar een extra investering van 100 miljoen dollar voor
de ondersteuning van initiatieven inzake marketing en prijsstelling voor de
belangrijkste merken (onder meer ketchup, tonijn en diepvriesaardappelen).

Operationeel zal dit initiatief:

. Zich vooral richten op zes belangrijke categorieën voedingsmiddelen en zes kernlanden om zo te komen tot een platform voor groei in andere nieuwe markten over de hele wereld; . De herstructurering omvatten van de productie en distributie en het opzetten van ~Centers of Manufacturing Excellence~ door de uitbreiding van dertien tot vijftien productievestigingen, de verkoop of de sluiting van vijftien tot twintig productievestigingen en het inkrimpen van minstens nog eens tien vestigingen;
. Resulteren in een netto vermindering van het aantal werknemers over de hele wereld met drie- tot vierduizend over een periode van vier jaar; en
. De verkoop inhouden van de Weight Watchers activiteiten (maar de Weight Watchers diepvriesvoeding blijft wel behouden), met als gevolg een daling van de voorspelde winst per aandeel met ongeveer 7 dollarcent per aandeel.

yperation Excel stelt ons in staat te komen tot de gerichtheid en de schaal die noodzakelijk is om in de voedingssector tot de winnaars te blijven behoren,~ zei Johnson. ~Het is jammer dat een vermindering van het aantal werknemers wereldwijd een onvermijdelijk gevolg is van dit herstructureringsproces~.

KOSTEN VOOR DE HERSTRUCTURERING

De herstructureringsinitiatieven uit yperation Excel~ zullen voor een bedrag van ten minsten 50 miljoen dollar aan besparingen genereren in het boekjaar 2000, 145 miljoen dollar in het boekjaar 2001, en meer dan 200 miljoen dollar vanaf het boekjaar 2002. Om deze besparingen te kunnen genereren zal er een herstructureringslast zijn van ongeveer 900 miljoen dollar v¢¢r belastingen. Hierbij inbegrepen de eerder aangekondigde 150 miljoen dollar voor de consolidering van de Heinz activiteiten in verband met diepvriesvoeding. Deze 900 miljoen dollar worden gespreid over een periode van vier jaren, terwijl het grootste deel van de effectieve kosten nog in de loop van dit jaar wordt gemaakt. Toekomstige implementatiekosten die onder de huidige boekhoudingregels niet kunnen worden geboekt, zullen over de periode van vier jaar ongeveer 200 miljoen dollar bedragen. Daarnaast zal yperation Excel~ Heinz helpen het jaarlijks belastingtarief op ongeveer 35 r 36 procent te houden.

EENGEMAAKT MANAGEMENT

~Dit alles zal de grootste omvorming tot stand brengen in de geschiedenis van Heinz, met aan het hoofd een sterker en meer eengemaakt management team,~ verklaarde Johnson. Een belangrijk deel van de transformatie van Heinz, nog volgens Johnson, zal de omvorming zijn van een gedecentraliseerde verzameling ~losse en onafhankelijke gelieerde ondernemingen~ tot een structuur met een beheer volgens globale categorieën zoals ketchup, tonijn of diepvriesaardappelen. Een daaraan verbonden gevolg is de herstructurering van het productie- en distributienetwerk van Heinz rond ~centers of excellence~ waarin de deskundigheid voor wat betreft
de verwerking en de producten zelf categorie per categorie zal worden geconcentreerd over de regio's Noord-Amerika, Europa en Azië/Stille Oceaan.

VERKOOP VAN WEIGHT WATCHERS

Een essentieel onderdeel van de meer gerichte groeistrategie van Heinz, legde Johnson uit, was de beslissing om Weight Watchers International . de populaire 'classroom business' die al meer dan twintig jaar eigendom is van Heinz - te verkopen. ~Met het unieke
1.2.3 Success(TM) program en met de afgeslankte en eenvoudigere bedrijfsstructuur hebben wij bij Weight Watchers International een spectaculaire ommekeer kunnen bewerkstelligen,~ merkte de CEO van Heinz op. ~Daarom is de beslissing om deze activiteiten af te stoten niet gebaseerd op de huidige resultaten of op verwachtingen voor de toekomst. Integendeel, ze weerspiegelt ons besef dat voor het beheer van een bedrijf of activiteit waar particulieren rechtstreeks klant zijn, fundamenteel andere vaardigheden vereist zijn, die niet synergetisch zijn met onze kerndeskundigheid op dit vlak.

~PLATFORM VOOR GROEI

~Voor het volgende jaar plannen wij een extra investering van 100 miljoen dollar in initiatieven voor marketing en prijsstelling voor onze belangrijkste producten,~ legde hij uit. Øn onze kernactiviteiten hebben we nog een aanzienlijk groeipotentieel, vooral dan voor wat betreft de kleinhandel en maaltijdservice voor ketchup, diepvriesvoeding en tonijn.~ ~Sterke gerichtheid ('focus') en schaalvergroting vormen de sleutel tot toekomstig succes in de voedingssector. Onze strategie zal er dan ook in bestaan om ons meer gericht toe te leggen op het groeipotentieel voor de zes kerncategorieën van voedingswaren in de zes landen waar we qua schaal nu al groot genoeg zijn om de kracht van onze merken als hefboom te gebruiken. Deze 6.6 kern van categorieën en geografische regio's vormt samen 80 procent van onze globale winst en 90 procent van ons bedrijfsinkomen,~ legt Johnson uit.

De zes kerncategorieën van voedingswaren voor Heinz zijn de volgende:


1. Ketchup, specerijen en sausen (zowel voor de kleinhandel als maaltijdservice) - deze productlijn vormt het vlaggenschip voor de onderneming;
2. Diepvriesvoeding - sterke merken waaronder Ore-Ida, Bagel Bites, en Smart Ones;
3. Tonijn - met op kop de merken StarKist en John West; 4. Soepen, bonen en pasta maaltijden - met op kop de merken Heinz en Wattie's, vooral dan in Europa en Austraal-Azië; 5. Babyvoeding
- vooral met de merken Heinz en Plasmon; en 6. Producten voor huisdieren - met op kop de merken 9-Lives, Kibbles 'n Bits, Pounce en Pup-Peroni.

Geografisch zal Heinz de klemtoon vooral leggen op de volgende zes landen:


1. de Verenigde Staten;
2. het Verenigd Koninkrijk;
3. Italië;
4. Canada;
5. Australië; en
6. Nieuw-Zeeland.

~We zijn ons ook aan het voorbereiden op toekomstige groei met investeringen in andere Euro-landen, in Centraal Europa en in het gebied Azië/Stille Oceaan,~ zei Johnson. yns 6.6 platform zal geen beperking vormen voor ons potentieel, maar zal - integendeel - een platform zijn voor gerichte groei.

ÓUROPESE HERSTRUCTURERING

Een groot deel van de inspanningen voor deze herstructurering situeren zich in Europa, waar Heinz een omzet haalt van 2,5 miljard dollar en bijna vijftig merken heeft die in hun sector nummer één of nummer twee zijn. In Europa wil Heinz zijn bedrijfs- en managementstructuur herschikken op een pan-Europese schaal. yns Europese management team heeft de sluiting of verkoop van een derde van onze 21 fabrieken in Europa voorgesteld, met gelijktijdig een stroomlijning van het management, een consolidering van de activa en een harmonisering van de informaticasystemen,~ legde Johnson uit. ~Dit zal ons in staat stellen om in heel Europa de benutting van onze fabriekscapaciteit met niet minder dan 20 procent te verhogen. éls voorbeeld van mogelijke besparingen vermeldde de CEO van Heinz het feit dat de onderneming haar 24 verschillende ketchupflesmodellen in Europa zou verminderen naar twaalf. Dit alleen al zou resulteren in een besparing van ten minste 5 miljoen dollar per jaar. Johnson wees ook op de herstructurering in november 1998 van de diepvriesvoedingsactiviteiten van de onderneming in Noord-Amerika en op ëven hervormende initiatieven ~die worden voorgesteld voor de categorietonijn en voor de Heinz eenheden in Azië/Stille Oceaan. élle belangrijke geografische zones binnen de onderneming zullen hun voordeel doen met Operation Excel, ~zo merkte hij op.

MARKETINGINITIATIEVEN

Øk heb er het volste vertrouwen in dat we de voordelen qua kosten van yperation Excel~ met succes zullen kunnen realiseren,~ benadrukte
Johnson. Ón ik ben er al even gerust in dat we een stevige groei (~top-line growth~) zullen kunnen neerzetten.~ Hij vernoemde daarbij het aanzienlijke groeipotentieel in de kernactiviteiten van de onderneming, vooral dan in de ketchup voor kleinhandel en maaltijdservice, diepvriesvoeding en tonijn. yns marketingoffensief produceert nu al sterke resultaten voor ons vlaggenschip - Heinz Ketchup~ zei Johnson. Øn de loop van de laatste twaalf weken is de kleinhandelsconsumptie in de Verenigde Staten met niet minder dan
13 procent gestegen. De recentste vierwekelijkse resultaten waren zelfs nog gunstiger, met een stijging van het verbruik met maar liefst 24 procent, waarbij ons marktaandeel steeg naar bijna 55 procent. En we gaan door op dit elan, met een belangrijk nieuw initiatief in april. Dan lanceren we een speciale glazen 24-ounce fles die gedurende het hele zomerseizoen voor 99 dollarcent zal worden verkocht.~ Daarnaast zal Heinz in de V.S. opnieuw reclame gaan maken voor ketchup. De ketchupconsumptie in de V.S., het Verenigd Koninkrijk en Canada ligt zes maal hoger dan in de rest van de wereld. Gewoon en stijging met tien procent van het ketchupverbruik in de groeimarkten zou voor Heinz een stijging van de bedrijfsinkomsten met 25 miljoen dollar betekenen.

OMMEKEER IN DIEPVRIESVOEDING

Johnson besprak de omvorming door de onderneming van de activiteiten inzake diepvriesgerechten, die resulteerde in een stijging van de consumptie van de Weight Watchers Smart Ones gerechten. ~Het Smart Ones merk ziet zijn omgezette volume en het marktaandeel stijgen met dubbele cijfers,~ zei hij. Voor een groot deel kan men dit toeschrijven aan de verbeterde verpakking, de hogere kwaliteit en de aansprekende publiciteit. Voor de markten waar een nieuw ~Lady in Red~ televisiespotje werd vertoond, steeg de consumptie met 36 procent, terwijl voor de andere markten een nog steeds meer dan behoorlijke groei van 10 tot 15 procent kon worden genoteerd. Wat de diepvriesvoeding betreft is Ore-Ida een echt topmerk. Dit is een activiteit met een omzet van 500 miljoen dollar, qua marktaandeel de onbetwiste nummer één voor diepvriesaardappelen, bijna acht keer meer dan om het even welk concurrerend merkproduct. ~Wij zijn ervan overtuigd dat het aardappelverbruik nog kan worden vergroot door het gebruik uit te breiden naar nieuwe gelegenheden en door ons nog sterker op kinderen te gaan richten,~ zei Johnson. ~Recent lanceerden we twee nieuwe snacks (Ore-Ida Snackin Fries en Oven Chips), en we zullen aan het einde van de herfst een nog meer uitvoerige marketingcampagne onthullen waarmee we duidelijk uiting willen geven aan onze vaste wil om in deze productcategorie aan de top te blijven en een nog groter marktaandeel te verwerven.

~STRATEGIE VOOR WAT BETREFT HUISDIERENVOEDING

Johnson zei dat Heinz in de huisdierenvoeding voort wil werken door:


1. De klanten nog meer waar voor hun geld te bieden door kostprijsbeheersing;
2. Vereenvoudiging en herstructurering van het productaanbod om de rentabiliteit van de kernactiviteiten op het vlak van huisdierenvoeding in de V.S. te verbeteren;
3. Vereenvoudiging en consolidering van de activiteiten op het vlak van speciale huisdierenvoeding in Noord-Amerika om de marges te verbeteren; en 4. 9-Lives kattenvoeding nieuw leven inblazen en tegelijkertijd het zeer winstgevende Kibbles 'n Bits en de activiteiten in verband met huisdierentraktaties uit te bouwen.

AAN DE TOP IN TONIJN

Bij het schetsen van de plannen voor de groei van de activiteiten van de onderneming in de tonijnsector, wees Johnson erop dat Heinz nu al 20 procent van de wereldmarkt voor tonijn in handen heeft - een markt met een waarde van 6 miljard dollar. ~Ter verduidelijking: elke stijging van het wereldmarktaandeel met één punt levert een stijging op van de bedrijfswinst met ongeveer 14 miljoen dollar,~ zo legde hij uit. Om nog verder te kunnen profiteren van de populariteit van tonijn in de Verenigde Staten, heeft StarKist een hele reeks nieuwe producten gelanceerd, waaronder 'Gourmet Tuna Fillets' en 'Lunch-to-Go'. StarKist introduceert ook een verbeterde lijn van producten op basis van albacore . een tonijnvariëteit (Thunnus alalunga) met een milde smaak en witte kleur, die in het Nederlands daarom ook wel witte tonijn wordt genoemd.

WINNENDE STRATEGIE

~We zijn ervan overtuigd dat onze strategie van gerichte schaalvergroting - in combinatie met de voordelen van een agressief doorgevoerde herstructurering en gerevitaliseerde groei - over de volgende vier jaren zal resulteren in een volhoudbare en superieure groei van de waarde en de winst van de onderneming, om zo te komen tot een verbeterde aandeelhouderswaarde,~ besloot Johnson. 'Operation Excel', met inbegrip van de voorgestelde verkoop van de Weight Watchers 'classroom business', moet nog de definitieve goedkeuring krijgen van de Raad van Beheer van de onderneming. De verwachting is dat de Raad nog voor het einde van het boekjaar een beslissing zal treffen inzake 'Operation Excel'. Specifiekere bekendmakingen van de precieze gegevens over de groei van de onderneming en het herstructureringsplan volgen in de loop van de volgende maanden.

Het voorgaande bevat een aantal toekomstgerichte verklaringen die zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van de bedrijfsleiding omtrent toekomstige gebeurtenissen en financiële resultaten. De lezer wordt hierbij verwezen naar de sectie ~Forward-Looking Statements~ in Item
1 van het jaarverslag voor het boekjaar tot 29 april 1998 van H. J. Heinz Company op formulier 10-K. Daar vindt men een beschrijving van de voornaamste factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de uiteindelijke resultaten aanzienlijk verschillen van wat hierboven staat beschreven.

OVER HEINZ: Met een verkoopcijfer van bijna 10 miljard dollar is H. J. Heinz Company een van de belangrijkste ondernemingen uit de voedselverwerkende sector en een van de leidende verstrekkers van diensten op het gebied van voeding. De vijftig gelieerde ondernemingen van Heinz zijn in ongeveer 200 landen en gebiedsdelen actief en bieden samen meer dan 5.000 verschillende variëteiten aan. Tot de beroemdste merken van de onderneming behoren: Heinz, StarKist, Ore-Ida, 9-Lives, Weight Watchers, Wattie's, Plasmon, Farley's, The Budget Gourmet, Rosetto, Bagel Bites, Pup-Peroni, Nature's Recipe, Orlando, Olivine en Pudliszki. Nadere informatie over Heinz is beschikbaar op de website www.heinz.com.

BRON: H. J. Heinz Company

NOOT VOOR DE REDACTEURS: Via satelliet wordt een Heinz video-persbericht /B-roll pakket ter beschikking gesteld. Daarin onder meer interviews met William R. Johnson en beelden van de producten van en de productie in de onderneming.

SATELLIETGEGEVENS

FEED .1 FEED .2 FEED .3

DATUM: 17 februari 1999 17 februari 1999 17
februari 1999
TIJDSTIP: 13u30 - 13u45 14u30 - 14u45

15u30 - 15u45
(EST) (EST)

(EST)

COyRDINATEN: KU SBS 6/ KU SBS 6/ KU SBS 6/
T.4 STARLINK T.9 STARLINK T.9 STARLINK

DOWNLINK: 11798 MHz(V) 11921 MHz(H) 11921
MHz(H)/

CONTACTPERSONEN: Media - Ted Smyth, tel.: +1-412-456-5780; of Logan Sossman,
tel.: +1-412-456-5778; of Beleggers: Jack Runkel, tel.: +1-412-456-6034/

/Company News On-Call: https://www.prnewswire.com/comp/575757.html of per
fax, 800-758-5804, toestel 575757/ /Website: https://www.heinz.com/


18 feb 99 13:04

Deel: ' Heinz kondigt herstructurering aan '
Lees ook