Heksenjacht op succesvolle tandkliniek


Toezichthouder NZa wil scoren

Amstelveen, 20120530 -- Eind van 2011 is tandkliniek Perfectsmile geconfronteerd met de bizarre uitkomst van een onderzoek door toezichthouder NZa. Er zou enorm zijn ‘gefraudeerd’. Heel toevallig viel de publiciteit samen met het vrijkomen van de tandartstarieven per januari 2012.

Onzichtbare beugels
Perfectsmile is in 2009 gestart met het aanbieden van de innovatieve onzichtbare beugel van Invisalign uit de VS. Dit is een nieuwe vorm van orthodontie waarmee tanden zonder lelijke slotjes recht komen te staan. Er wordt een digitaal model van de tanden gemaakt en op basis daarvan rekent de computer uit welke verplaatsingen nodig zijn. Hierop worden vervolgens onzichtbare bitjes geproduceerd die je ieder twee weken draagt.

Transparante tarieven
Om volkomen transparant te zijn over haar tarieven publiceert Perfectsmile deze al vanaf 2009 op de website. Daarbij is niet een optelsom gemaakt van allerlei onbegrijpelijke codes (begrijpt u ze op uw tandartsnota?), maar een duidelijk eindbedrag. Op die manier weet de klant precies wat de behandeling kost. Bovendien is dit tarief makkelijk vergelijkbaar met andere aanbieders. Perfectsmile is als ‘challenger’ in de traditionele tandartsmarkt vaak 500 tot 2000 euro goedkoper. Dat wordt zeker niet door iedereen gewaardeerd.

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) is als toezichthouder van mening dat met de codes en techniekkosten van Perfectsmile fouten zijn gemaakt en wil daarom een boete opleggen. Het kwam de NZa daarbij handig uit om de publiciteit te halen gezien de langdurige en intensieve contacten met de Telegraaf. Zo werden persberichten en informatie vooraf al door de NZa gedeeld met verslaggevers van deze krant.

Basis voor het onderzoek was overigens een tip door een tandarts die bij Perfectsmile heeft gewerkt en de concurrentie is aangegaan. Daarbij wordt ieder middel aangewend, van computerinbraak tot het opstellen van valse facturen. Ook verzekeraar DSW mengt zich in de kwestie. Deze verzekeraar neemt graag een belang in zorgaanbieders. Dan kan de behandeling worden vergoed en komt het bedrag toch vanzelf weer bij de verzekeraar terecht.

Techniekkosten
Techniekkosten worden meestal vanuit een tandtechnisch lab aan de tandarts berekend. De tandarts stuurt ze vervolgens een op een door aan de patiënt. Perfectsmile wordt gedreven door een tandtechnieker en de gedachte was dat de techniekkosten niet vanuit een extern lab zouden hoeven worden berekend. Naar nu blijkt, een inschattingsfout met grote gevolgen. Indien de techniekkosten wel vanuit een extern lab zouden zijn berekend, dan zou er eigenlijk helemaal niets aan de hand zijn geweest.

Tandimplantaten
Het is bij Perfectsmile bekend dat veel tandartsen een hogere technieknota hebben gekregen vanuit een tandtechnisch lab en vervolgens via een retourbetaling door datzelfde lab extra voordeel hebben verkregen. Zo kon de tandarts dus hoge techniekkosten in rekening brengen bij de patient en vervolgens de korting van het lab in eigen zak houden.

In de NRC is onlangs nog een artikel verschenen waarbij zo’n opzet is aangetoond bij tandimplantaten. Het gaat daarbij om enorme bedragen die in geen verhouding staan tot hetgeen bij Perfectsmile zogenaamd aan de orde zou zijn.

De NZa is echter niet van plan onderzoek te doen hiernaar en de Minister van VWS ‘kijkt liever naar vooruit, dan naar het verleden’. Aldus de opvallende uitspraken als reactie op Kamervragen over de kwestie met tandimplantaten.* En dat terwijl de NZa ondertussen volop bezig is om een succesvol bedrijf te gronde te richten. Overigens kijkt ook Perfectsmile liever vooruit. Bijvoorbeeld omdat de manier waarop zij al sinds 2009 werkt nu de standaard is geworden binnen de branche.

Oproep Perfectsmile
Perfectsmile roept de Minister van VWS en de NZa op om onderzoek te doen naar de kwestie met de tandimplantaten en vergelijkbare kwesties waarbij achteraf extra vergoedingen zijn betaald aan tandartsen en orthodontisten. Nu is er sprake van volstrekte willekeur en is een heksenjacht geopend op een praktijk met een bekende naam. Waarschijnlijk om zo een voorbeeld te stellen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

https://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/22/beantwoording-kamervragen-over-fraude-tandartsen-met-implantaten/beantwoording-kamervragen-over-fraude-tandartsen-met-implantaten.pdf


Deel: ' Heksenjacht op succesvolle tandkliniek '
Lees ook