LOOP blij met gecreëerde helderheid inzake podotherapie


Uitspraak Reclame Code Commissie

MEPPEL, 20140501 -- LOOP dankt de NVvP voor de aanleiding die zij heeft gecreëerd waardoor meer helderheid is ontstaan over belangrijke punten inzake podotherapie. LOOP heeft er geen problemen mee de aanwijzingen van de ReclameCodeCommissie in acht te nemen en kijkt zorgvuldig naar de formulering, maar ziet zich vooral gesterkt door de uitspraak van de RCC.

De NVvP heeft minder reden tot vreugde. Volgens haar klaagschrift gaat het de NVvP in de kern om:
  1. Titelbescherming
  2. Opleidingsniveau, en
  3. Gebruik podotherapie.
Hieronder is te lezen hoe het met deze punten is gegaan:

1. Titelbescherming: Uit het verweerschrift dat door Stichting LOOP is ingediend, blijkt dat de NVvP niet de juiste en actuele teksten aan de RCC heeft voorgelegd. Als de RCC de juiste teksten onder ogen had gekregen, zou een ander oordeel zijn gegeven. De tekst “De titels zijn beschermd en staan geregistreerd in het landelijke kwaliteitsregister voor de podologie” geeft immers helderheid over de aard van de bescherming.

2. Opleidingsniveau: De RCC heeft geen bezwaar tegen het benadrukken dat een registerpodoloog een opleiding op Hbo-niveau heeft genoten (en wijst hiermee impliciet de klacht van de NVvP af). En bevestigt dat op grond van de accreditatie door Stichting Hoger Onderwijs Nederland registerpodologen een opleiding op Hbo-niveau hebben.

3. Podotherapie: De RCC bevestigt dat podotherapie geen vastomlijnd begrip is (en impliceert daarmee dat het gebruik ervan aan ieder vrijstaat). Dat is winst voor LOOP en sterkt haar in haar strategie om de term podotherapie te gebruiken als benaming voor de therapie die door haar achterban wordt toegepast.

Als kanttekening bij dit gebruik vermeldt de RCC dat podotherapie in combinatie met bijv. registerpodoloog, makkelijk tot verwarring kan leiden over de behandelaar, in die zin dat onduidelijk is of het om een registerpodoloog of podotherapeut gaat. Deze kanttekening is begrijpelijk, maar betekent niet –zoals de NVvP ten onrechte meent– dat LOOP "podotherapie" misleidend gebruikt of op dit punt in strijd handelt met enige rechtsregel. Maar uiteraard zal LOOP er geen twijfel over laten bestaan wie onder haar vleugels podotherapie beoefent.

Tot slot stelt LOOP met genoegen vast dat de NVvP in de loop van het proces zelf heeft ingezien dat haar klacht over het gebruik van de term paramedisch in verband met de registerpodologen en podoposturaal therapeuten onhoudbaar is. Zowel registerpodologen als podoposturaal therapeuten zijn paramedische beroepen in de gezondheidszorg.


Deel: ' Helderheid door uitspraak Reclame Code Commissie stemt LOOP tevreden '
Lees ook