TuinbouwNet

Helft bevolking koopt wel eens biologische groenten en fruit

Iets meer dan de helft (54 procent) van de Nederlandse huishoudens koopt wel eens biologische groente en fruit. De motieven waarom ze deze producten in huis halen zijn divers. Bijna de helft van de kopers geeft aan dat biologische groenten en fruit gezond zijn. Ook "geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen" en "goed voor milieu" scoren hoog. Dit blijkt uit marktonderzoek van het Productschap Tuinbouw (PT), dat dinsdag op de beurs AGF-Totaal 2001 gepresenteerd is.

Van de consumenten die nog nooit biologische groente en fruit hebben gekocht geeft een kleine dertig procent aan er nooit aan gedacht te hebben dat wel te doen. Ook het prijskaartje dat aan de bioproducten hangt is vaak een belemmering. Consumenten die wel eens biologische groente en fruit kopen noemen de prijs vaak ook een obstakel om deze producten werkelijk in de winkelkar te leggen. Maar liefst 35 procent van de bio-kopers zegt om die reden het 'gangbare' product in huis te halen. Ook het feit dat gangbaar geteelde groenten en fruit op meer plekken verkrijgbaar zijn scoort hoog bij de consument die wel eens bioproducten koopt.

De geënquêteerde consumenten komen voor de biologische groente en fruit uit op een totaalscore van 7,3. Het gangbare product komt aan een 6,9. Sterke punten van het biologische product zijn volgens de consumenten: goed voor milieu, gezond, smaak, teeltwijzen en veiligheid. Gangbaar scoort hoog met: verkrijgbaarheid, aantal verschillende producten, uiterlijk (ziet er goed en lekker uit), winkelpresentatie en prijs.

Deel: ' Helft bevolking koopt wel eens biologische groenten en fruit '
Lees ook